เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน
 • ค้นหา
  Product
  News Letter
 • My Quotation
 • เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน
 • Customer References
Skip Navigation Linksหน้าแรก :: ตู้เอกสารไม้ ตู้เอนกประสงค์ :: ตู้ลิ้นชัก ตู้เอกสารเตี้ย H75, H85 ซม. Low เมลามีน เกรดเอ (ผลิตทุกสี)

ตู้ลิ้นชัก ตู้เอกสารเตี้ย H75, H85 ซม. เมลามีน เกรดเอ (ผลิตทุกสี) Low filing cabinetsStep1

** ท่านสามารถกดปุ่ม ดูสินค้าทั้งหมด เพื่อดูรายการสินค้า ระบุจำนวนสินค้า และกดปุ่ม add to cart เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าในใบเสนอราคา


เรียงตาม:
จำนวนรายการ 28 รายการ มี 51 รุ่นย่อย
1 2 
 • C01A024:ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน 1 บานเปิด 120W cm. เมลามีน (สูง 70, 80 และ 85 ซม.)
 • C01A030:ตู้เอกสาร 2 บานเปิด พร้อม 3 ลิ้นชักข้าง 120W cm. รุ่น FD-NSB มีกุญแจล็อค
 • C01A031:ตู้เอกสาร 2 บานเปิด พร้อม 2 ลิ้นชักกลางแฟ้มแขวน 120W cm รุ่น FD-NSO มีกุญแจล็อค
 • E07A029:ตู้ 2 ลิ้นชักล้อเลื่อน มือจับพลาสติก รุ่น SR-PDC226 เมลามีนสีขาว
 • C01A006:ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H60 cm สอดใต้โต๊ะ ผิวเมลามีน
 • C01A019:ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H65 cm เมลามีน
 • C01A020:ตู้ 3 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H65 cm ผิวเมลามีน
 • C01A007:ตู้ 3 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน 60H cm สอดใต้โต๊ะ ผิวเมลามีน
 • C01A025:ตู้ 2 ลิ้นชักขาทึบ 65H cm. สอดใต้โต๊ะ
 • C01A026:ตู้ 3 ลิ้นชักขาทึบ 65H cm. สอดใต้โต๊ะ
 • C01A018:ตู้ 2 ลิ้นชักขาทึบ 75H cm สูงเสมอโต๊ะ 46W*60D*75H cm เมลามีน
 • C01A010:ตู้ 3 ลิ้นชักขาทึบ 75H cm สูงเสมอโต๊ะ วางข้างโต๊ะ ผิวเมลามีน
 • C01A021:ตู้เอกสารเตี้ย 2 ชั้นโล่ง 40W*40D*85H cm. เมลามีน
 • C01A022:ตู้เอกสารเตี้ย 1 บานเปิดทึบ 40W*40D*85H cm. เมลามีน
 • C01A001:ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ชั้นโล่ง 75H, 85H cm ผิวเมลามีน
 • C01A002:ตู้เก็บเอกสารเตี้ย บานเปิด 75H, 85H cm ผิวเมลามีน
 • C01A003:ตู้เอกสารเตี้ย บานเลื่อนทึบ H75,H85 cm ผิวเมลามีน
 • C01A008:ตู้บานเลื่อน วางข้างโต๊ะ 120W cm ล้อเลื่อน ผิวเมลามีน
 • C01A015:ตู้เอกสารบานเปิดกระจกเตี้ย ผิวเมลามีน
 • C01A017:ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย ผิวเมลามีน
 • C01A004:ตู้เเอกสารเตี้ย 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวน H75, H85 cm ผิวเมลามีน
 • C01A023:ตู้เอกสารเตี้ย 21 ช่องโล่ง 80W*40D*85H cm. เมลามีน
 • C01A027:ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก พร้อมลิ้นชักบนสูง 100H cm.
 • C01A012:ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวน 120W*40D*81H cm เมลามีน
 • C01A011:ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 10 ลิ้นชักแยกประเภท 120W*40D*81H cm เมลามีน
 • 1 2