สีปกติและสีสัน เหล็กหนา 0.5-0.6 mm - ตู้เอกสารเหล็ก บานเปิด/บานเลื่อน ตู้เก็บของ ตู้ลิ้นชักแบบฟอร์ม ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน (Steel filing cabinets)

ประกอบด้วย 6 หมวดสินค้าย่อยคือ (1) ตู้เอกสารบานเลื่อนเตี้ย กระจก/ทึบ สูง 88 ซม. กว้าง 3, 4 และ 5 ฟุต นิยมวางซ้อนกัน (2) ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน ขนาด 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก มีรุ่นธรรมดา และรุ่นระบบป้องกันการล้ม (Anti-Tilt) (3) ตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูง มีมือจับแบบเขาควายและแบบฝัง (4) ตู้เอกสารบานเลื่อนสูง กระจก/ทึบ ใช้พื้นที่น้อย (5) ตู้ลิ้นชักย่อย เหมาะสำหรับจัดเก็บแบบฟอร์มต่างๆ (6) ตู้เอนกประสงค์ ประกอบด้วย บานประตู ลิ้นชักและช่องโล่ง ในใบเดียวกัน

จำนวนรายการ 58 รายการ มี 88 รุ่นย่อย
1 
1