ติดต่อสอบถาม

ตัวอย่างแพ็คกิ้งสินค้าส่งต่างจังหวัด

กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด และต้องใช้บริการส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชน การแพ็คกิ้งสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก
"เราเชื่อว่าการแพ็คกิ้งที่ดี ช่วยให้สินค้าไม่ได้รับความเสียหายหรือชำรุดในระหว่างการขนส่ง"