เคาน์เตอร์ต้อนรับ เคาน์เตอร์สำนักงาน (ฝั่งลูกค้ายืน)

งานเคาน์เตอร์ต้อนรับ ปัจจุบันเจ้าของกิจการมีความต้องการหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้อนรับมักมีหน้าที่อื่นของสำนักงานด้วย ทำให้ต้องใช้งานอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่นมี ลิ้นชักยาวล๊อคได้สำหรับเก็บเงิน มีช่องวางจอและวางซีพียู จัดเก็บสายไฟได้เป็นระเบียบ มีที่วางพรินเตอร์ตัวใหญ่ ตลอดจนระบบโทรศัพท์และเครื่องแฟกซ์ เป็นต้น เคาน์เตอร์ในกลุ่มนี้จะมีทั้งที่เป็นงานมาตรฐานจากโรงงาน และงานที่ผลิตในประเทศ

กรณีงานที่ผลิตในประเทศ มีทั้งงานพาร์ทิชั่นผสมไม้และงานไม้เมลามีนล้วน สามารถปรับเพิ่ม function ช่องเก็บของและรูร้อยสายได้ ที่สำคัญคือ เลือกผลิตได้ทุกสี ทั้งสีทูโทนและสีล้วน เลือกรูปแบบการสลับสีได้ (การสลับสีที่ต่างกันจะทำให้งานดูโดเด่นขึ้นค่ะ) รายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างสีไม้เมลามีน และ ตัวอย่างการสลับสีเผื่อเป็นไอเดีย ค่ะ แนะนำใช้งานกับ ตู้เอกสารเมลามีนเกรดเอ กรณีลูกค้าชอบงานเคาเตอร์แบบพาร์ทิชั่นผสมไม้ สามารถดูราคารายชิ้นส่วนได้ที่ พาร์ทิชั่นสำนักงานมีร้อยสายไฟ หรือแจ้งแบบที่ต้องการเพื่อให้ nsboffice คำนวณชิ้นส่วนให้ค่ะ nsb@nsboffice.com

จำนวนรายการ 65 รายการ มี 121 รุ่นย่อย
1 2 
1 2