ติดต่อสอบถาม

เก้าอี้สนาม โต๊ะสนาม โครงเหล็กหล่อ (หน้าไม้สน ไม้เต็งคัดพิเศษ) Outdoor garden chairs

ผลิต 2 ชนิดคือ (1) เก้าอี้สนามไม้สน (ไม้เนื้ออ่อน) เหมาะสำหรับวางในร่มเท่านั้น และ (2) เก้าอี้สนามไม้เต็ง (ไม้เนื้อแข็ง) โครงเหล็กหล่อ หน้าไม้เต็งคัดพิเศษ เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง แข็งแรงมาก

จำนวนรายการ 167 รายการ มี 236 รุ่นย่อย
1 2 3 
1 2 3