02-4087165 (5 คู่สาย) แฟกซ์ 02-4087169 034-406665 (5 คู่สาย) แฟกซ์ 034-406661 Hotline 081-4560732, 084-673-7744 (7755) แผนที่ Showroom: พุทธมณฑลสายสี่-เพชรเกษม

เก้าอี้เอนกประสงค์ 2 เก้าอี้ศูนย์อาหาร หน้าเบาะ, ไม้ยาง, เฟรมไม้ดัด โครงขาเหล็ก (Food court chairs) สามารถซ้อนเก็บได้


มากไปน้อย
จำนวนรายการ 77 รายการ มี 86 รุ่นย่อย
1 2 
1 2 

สินค้าแนะนำ