เก้าอี้เอนกประสงค์ 2 เก้าอี้ศูนย์อาหาร หน้าเบาะ, ไม้ยาง, เฟรมไม้ดัด โครงขาเหล็ก (Food court chairs) สามารถซ้อนเก็บได้

จำนวนรายการ 78 รายการ มี 97 รุ่นย่อย
1 2 
1 2