เก้าอี้บาร์ 1 สำหรับใช้งานทั่วไป เก้าอี้สตูล สูงมีพักเท้า, เตี้ยปกติ, ขาตาย, ขาล้อ, หมุนได้, หมุนไม่ได้ (Bar chairs and stools)

สำหรับลูกค้าที่ไม่มั่นใจว่าควรซื้อเก้าอี้ที่มีความสูงเท่าใด ทาง nsboffice ขอแนะนำสูตรคำนวณดังนี้
ความสูงเก้าอี้ = ความสูงโต๊ะ - 30 (สามารถ +- ได้ 5 cm)
เช่น โต๊ะทำงานมาตรฐาน 75 cm เก้าอี้ควรสูง 45 cm (+- 5 cm) หรือ โต๊ะบาร์สูง 100 cm เก้าอี้ควรสูง 70 cm (+- 5 cm)

จำนวนรายการ 69 รายการ มี 95 รุ่นย่อย
1 2 
1 2