เก้าอี้เล็คเชอร์ 2 แบบแถวยาว 4, 3 และ 2 ที่นั่ง แผ่นรองเขียน พับขึ้นลง, พับเหวี่ยงข้าง (Class room lecture)

 

จำนวนรายการ 40 รายการ มี 113 รุ่นย่อย
1 
1