CR161004:เก้าอี้แลคเชอร์แถวคอย 5 ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

กรณีที่ลูกค้าต้องการเก้าอี้แถวที่ขนาดยาวกว่าปกติ เช่น 5 ที่นั่ง เพื่อให้เหมาะกับขนาดห้อง (ปกติยาวสุดที่ 4 ที่นั่ง) ทาง nsboffice สามารถปรับความยาวพร้อมเสริมขากลางกันแอ่น จากรูปลูกค้าเป็นโรงเรียน ใช้แบบแถว 5 ที่นั่ง เรียง 3 ช่วง (2 ช่องทางเดิน) โพลี่ที่นั่งและพนักพิงสีชมพู ให้นักเรียนตื่นตัว

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย