ติดต่อ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Our Guarantee

 

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด มั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา เราจึงยืนยันคุณภาพโดยการรับประกันสินค้าเป็นเวลาระหว่าง 6 เดือน - 10 ปี (นับจากวันที่ส่งสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ) โดยเงื่อนไขการรับประกันจะต้องเป็นในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือจากการผลิตเท่านั้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการรับประกันให้สอบถามฝ่ายขายก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

 

 1. การรับประกันโต๊ะทำงานไม้พีวีซีและเมลามีนรุ่นประหยัด
 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      ชุดรางเลื่อน 6 เดือน


2. การรับประกันโต๊ะทำงาน & โต๊ะประชุมไม้เมลามีนล้วน

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      ชุดกุญแจและรางเลื่อน  1 ปี
      การรับน้ำหนักของโครงขา  1 ปี


3. การรับประกันโต๊ะทำงาน & โต๊ะประชุมไม้เมลามีนขาเหล็ก

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      ชุดกุญแจและรางเลื่อน  1 ปี
      การรับน้ำหนักของโครงขา  1 ปี

 
4. การรับประกันโต๊ะทำงานเหล็ก

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
       ชุดกุญแจและรางเลื่อน  6 เดือน


5. การรับประกันเก้าอี้สำนักงาน & เก้าอี้ผู้บริหารทุกรุ่น

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
       กลไกการพิงเอน  กลไกท้าวแขน  โช๊คแก๊ซ ขาเก้าอี้ และลูกล้อ  1 ปี
       แป้นเก้าอี้ (กรณี เก้าอี้ไม่มีกลไกการพิงเอน)  โช๊คแก๊ซ ขาเก้าอี้ และลูกล้อ  6 เดือน


6. การรับประกันเก้าอี้รับแขก

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      โครงขา 1 ปี


7. การรับประกันตู้เอกสารเหล็ก

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
    ชุดบานเปิด  ชุดรางเลื่อน  1 ปี


8. การรับประกันตู้รางเลื่อน

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      ชุดราง & ระบบขับเคลื่อน  2 ปี
      กลไลประตู และการล็อคกุญแจ  2 ปี
      การรับน้ำหนักของแผ่นชั้น  2 ปี


9. การรับประกันตู้เซฟ

 สินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      ตู้เซฟ Taiyo  1 ปี  *ยกเว้นความเสียหายจากการโจรกรรม, ยกเว้นความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย*
      ตู้เซฟ Leeco  1 ปี  *ยกเว้นความเสียหายจากการโจรกรรม, ยกเว้นความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย*
      ตู้เซฟ President  1 ปี  *ยกเว้นความเสียหายจากการโจรกรรม, ยกเว้นความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย*


10. การรับประกันโต๊ะคาเฟ่ขาเหล็ก

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      โครงขา  6 เดือน


11. การรับประกันโซฟา

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      โครงสร้างโซฟา  1 ปี


12. การรับประกันเตียงและที่นอน

 ส่วนประกอบสินค้าที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน    
      การรับประกันเตียงและที่นอน  5-10 ปี (แล้วแต่รุ่น)
      การยุบตัวของที่นอน  5-10 ปี (แล้วแต่รุ่น)

 

วิธีดูการรับประกันสินค้าของแต่ละรายการ