ชุดห้องครัว 5 Zebrano kitchen สีลายไม้ตัดขาว (ครัวเปียกและครัวแห้ง)