ติดต่อสอบถาม

ตู้เซฟ ตู้นิรภัย LEECO safe (แบบรหัสหมุน, กุญแจ Dimple Key) ลีโก้

ตัวหมุนรหัสมี 2 แบบคือ (1) ตัวหมุนรหัสสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ (2) ตัวหมุนรหัสสีดำ สามารถเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ (แต่หากเปลี่ยนแล้วลืมทาง NSB ไม่สามารถแจ้งรหัสใหม่ได้ จำเป็นต้องเจาะเพิ่อเปิดเพียงอย่างเดียว)

จำนวนรายการ 42 รายการ มี 42 รุ่นย่อย
1 
1