เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน
  • ค้นหา
    Product
    News Letter
  • My Quotation
  • เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน
  • Customer References
Skip Navigation Linksหน้าแรก :: เฟอร์นิเจอร์เหล็ก :: ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ เหล็กหนา 0.6 มม. (Metal index card cabinets)

ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ เหล็กหนา 0.6 มม. (Metal index card cabinets)

ประกอบด้วย 2 หมวดย่อยคือ (1) ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร มี 3 ขนาดคือ 4, 5 และ 7 ลิ้นชัก (ลิ้นชักละ 2 แถว) (2) ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก มี 2 ขนาดคือ ลึก 32" และ 48" (กว้าง 44 " เท่ากัน) พร้อมขาตั้งเข้าชุด


Step1

** ท่านสามารถกดปุ่ม ดูสินค้าทั้งหมด เพื่อดูรายการสินค้า ระบุจำนวนสินค้า และกดปุ่ม add to cart เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าในใบเสนอราคา