02-4087165 (5 คู่สาย) แฟกซ์ 02-4087169 034-406665 (5 คู่สาย) แฟกซ์ 034-406661 Hotline 081-4560732, 084-673-7744 (7755) แผนที่ Showroom: พุทธมณฑลสายสี่-เพชรเกษม

ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ เหล็กหนา 0.6 มม. (Metal index card cabinets)

ประกอบด้วย 2 หมวดย่อยคือ (1) ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร มี 3 ขนาดคือ 4, 5 และ 7 ลิ้นชัก (ลิ้นชักละ 2 แถว) (2) ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก มี 2 ขนาดคือ ลึก 32" และ 48" (กว้าง 44 " เท่ากัน) พร้อมขาตั้งเข้าชุด


มากไปน้อย
จำนวนรายการ 10 รายการ มี 16 รุ่นย่อย
1 
1 

สินค้าแนะนำ