E28A099:ตู้เก็บบัตร 6 และ 7 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น D-206, D-207

E28A099
ตู้เก็บบัตร 6 และ 7 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น D-206, D-207 :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ 6 ลิ้นชัก(ขนาดบัตร 6*8 นิ้ว) และ 7 ลิ้นชัก(ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว) /เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มประวัติตามโรงพยาบาล และหน่วยงานราชการ ระบบรางลูกปืน กุญแจล็อคอัตโนมัติ ล็อคพร้อมกันทุกลิ้นชัก ผลิต 2 สีคือสีเทาล้วน และสีครีม</p> ตู้เก็บบัตร 6 และ 7 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น D-206, D-207 :<p>มีให้เลือก 2 แบบคือ 6 ลิ้นชัก(ขนาดบัตร 6*8 นิ้ว) และ 7 ลิ้นชัก(ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว) /เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มประวัติตามโรงพยาบาล และหน่วยงานราชการ ระบบรางลูกปืน กุญแจล็อคอัตโนมัติ ล็อคพร้อมกันทุกลิ้นชัก ผลิต 2 สีคือสีเทาล้วน และสีครีม</p>
   • สินค้าถัดไป E28A007
   • สินค้าถัดไป E28A057
   • สินค้าถัดไป E28A108
   • สินค้าถัดไป E28A074
   • สินค้าถัดไป E28A006
   • สินค้าถัดไป E28A034
   • สินค้าถัดไป E28A035
   • สินค้าถัดไป E28A009
   • สินค้าถัดไป E28A010
   • สินค้าถัดไป E28A064
   • สินค้าถัดไป E28A068
   • สินค้าถัดไป E28A062
   • สินค้าถัดไป E28A070
   • สินค้าถัดไป E28A065
   • สินค้าถัดไป E28A033
   • สินค้าถัดไป E28A076
   • สินค้าถัดไป E28A067
   • สินค้าถัดไป E28A060
   • สินค้าถัดไป E28A011
   • สินค้าถัดไป E28A061
   • สินค้าถัดไป E28A012
   • สินค้าถัดไป E28A071
   • สินค้าถัดไป E28A013
   • สินค้าถัดไป E28A069
   • สินค้าถัดไป E28A030
   • สินค้าถัดไป E28A031
   • สินค้าถัดไป E28A075
   • สินค้าถัดไป E28A008
   • สินค้าถัดไป E28A063
   • สินค้าถัดไป E28A066
   • สินค้าถัดไป E28A053
   • สินค้าถัดไป E28A032
   • สินค้าถัดไป E28A029
   • สินค้าถัดไป E28A027
   • สินค้าถัดไป E28A028
   • สินค้าถัดไป E28A001
   • สินค้าถัดไป E28A002
   • สินค้าถัดไป E28A003
   • สินค้าถัดไป E28A004
   • สินค้าถัดไป E28A005
   • สินค้าถัดไป E28A021
   • สินค้าถัดไป E28A022
   • สินค้าถัดไป E28A097
   • สินค้าถัดไป E28A019
   • สินค้าถัดไป E28A018
   • สินค้าถัดไป E28A077
   • สินค้าถัดไป E28A078
   • สินค้าถัดไป E28A079
   • สินค้าถัดไป E28A080
   • สินค้าถัดไป E28A020
   • สินค้าถัดไป E28A099
   • สินค้าถัดไป E16A007
   • สินค้าถัดไป E28A056
   • สินค้าถัดไป E28A054
   • สินค้าถัดไป E28A017
   • สินค้าถัดไป E28A055
   • สินค้าถัดไป E28A073
   • สินค้าถัดไป E28A016
   • สินค้าถัดไป E28A058
   • สินค้าถัดไป E28A023
   • สินค้าถัดไป E28A052
   • สินค้าถัดไป E28A059
   • สินค้าถัดไป E28A014
   • สินค้าถัดไป E28A024
   • สินค้าถัดไป E28A015
   • สินค้าถัดไป E28A051
   • สินค้าถัดไป E28A025
   • สินค้าถัดไป E28A072
   • สินค้าถัดไป E16A008
   • สินค้าถัดไป E16A009
   • สินค้าถัดไป E28A088
   • สินค้าถัดไป E28A089
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป E28A092
   • สินค้าถัดไป E28A093
   • สินค้าถัดไป E28A094
   • สินค้าถัดไป E28A095
   • สินค้าถัดไป E28A096
   • สินค้าถัดไป E28A106
   • สินค้าถัดไป E28A100
   • สินค้าถัดไป E28A101
   • สินค้าถัดไป E28A107
   • สินค้าถัดไป E28A104
   • สินค้าถัดไป E28A102
   • สินค้าถัดไป E28A105
   • สินค้าถัดไป E28A103
   • สินค้าถัดไป E28A026
   • สินค้าถัดไป E28A084
   • สินค้าถัดไป E28A087
   • สินค้าถัดไป E28A086
   • สินค้าถัดไป E28A085
   • สินค้าถัดไป E28A082
   • สินค้าถัดไป E28A083
   • สินค้าถัดไป E28A081
   • สินค้าถัดไป E28A036
   • สินค้าถัดไป E28A037
   • สินค้าถัดไป E28A038
   • สินค้าถัดไป E28A039
   • สินค้าถัดไป E28A040
   • สินค้าถัดไป E28A042
   • สินค้าถัดไป E28A041
   • สินค้าถัดไป E28A043
   • สินค้าถัดไป E28A044
   • สินค้าถัดไป E28A045
   • สินค้าถัดไป E28A046
   • สินค้าถัดไป E28A047
   • สินค้าถัดไป E28A048
   • สินค้าถัดไป E28A049
   • สินค้าถัดไป E28A050
   • สินค้าถัดไป E16A010
   • สินค้าถัดไป E16A011
   • สินค้าถัดไป E28A126
   • สินค้าถัดไป E28A123
   • สินค้าถัดไป E28A121
   • สินค้าถัดไป E28A122
   • สินค้าถัดไป E28A124
   • สินค้าถัดไป E28A110
   • สินค้าถัดไป E28A125
   • สินค้าถัดไป E28A111
   • สินค้าถัดไป E28A117
   • สินค้าถัดไป E28A118
   • สินค้าถัดไป E28A112
   • สินค้าถัดไป E28A127
   • สินค้าถัดไป E28A113
   • สินค้าถัดไป E28A114
   • สินค้าถัดไป E28A109
   • สินค้าถัดไป E28A119
   • สินค้าถัดไป E28A120
   • สินค้าถัดไป E28A115
   • สินค้าถัดไป E07A050
   • สินค้าถัดไป E28A116
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มีให้เลือก 2 แบบคือ 6 ลิ้นชัก(ขนาดบัตร 6*8 นิ้ว) และ 7 ลิ้นชัก(ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว) /เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มประวัติตามโรงพยาบาล และหน่วยงานราชการ ระบบรางลูกปืน กุญแจล็อคอัตโนมัติ ล็อคพร้อมกันทุกลิ้นชัก ผลิต 2 สีคือสีเทาล้วน และสีครีม

  ราคาเริ่มต้นที่: 7,802.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 05

   ราคา +0.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E28A099-1:ตู้เก็บบัตร 6 ลิ้นชัก ยี่ห้อลัคกี้ รุ่น D-206 ขนาดบัตร 6*8 นิ้ว

  ขนาด 54.1W* 61.6D* 132H cm  ล็อคพร้อมกันทุกลิ้นชัก ผลิต 2 สีคือสีเทาล้วน และสีครีม
  ปกติ 7,981 บาท เหลือ ราคา 7,802.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E28A099-2:ตู้เก็บบัตร 7 ลิ้นชัก ยี่ห้อลัคกี้ รุ่น D-207 ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว

  ขนาด 54.1W* 61.6D* cm   ล็อคพร้อมกันทุกลิ้นชัก ผลิต 2 สีคือสีเทาล้วน และสีครีม
  ปกติ 8,641 บาท เหลือ ราคา 8,448.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา