ติดต่อสอบถาม

E28A111:ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก และ 5 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ Lucky รุ่น D-204,D-205

E28A111
ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก และ 5 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ Lucky รุ่น D-204,D-205:<p>ผลิต 2 ขนาด 4 ลิ้นชักและ 5 ลิ้นชัก ระบบลิ้นชักแบบล็อครวมทุกลิ้นชัก ผลิตสีเทาล้วนและสีครีม</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก และ 5 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ Lucky รุ่น D-204,D-205:<p>ผลิต 2 ขนาด 4 ลิ้นชักและ 5 ลิ้นชัก ระบบลิ้นชักแบบล็อครวมทุกลิ้นชัก ผลิตสีเทาล้วนและสีครีม</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก และ 5 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ Lucky รุ่น D-204,D-205:<p>ผลิต 2 ขนาด 4 ลิ้นชักและ 5 ลิ้นชัก ระบบลิ้นชักแบบล็อครวมทุกลิ้นชัก ผลิตสีเทาล้วนและสีครีม</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก และ 5 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ Lucky รุ่น D-204,D-205:<p>ผลิต 2 ขนาด 4 ลิ้นชักและ 5 ลิ้นชัก ระบบลิ้นชักแบบล็อครวมทุกลิ้นชัก ผลิตสีเทาล้วนและสีครีม</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p> ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก และ 5 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ Lucky รุ่น D-204,D-205:<p>ผลิต 2 ขนาด 4 ลิ้นชักและ 5 ลิ้นชัก ระบบลิ้นชักแบบล็อครวมทุกลิ้นชัก ผลิตสีเทาล้วนและสีครีม</p>
<table width="50%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">รางลิ้นชักล้อไนล่อน</td>
<td align="center">รางลิ้นชักระบบลูกปืน</td>
<td align="center">ระบบป้องกันการล้ม</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">No</td>
<td align="center">Yes</td>
<td align="center">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>หมายเหตุ </p>
<ul>
<li>รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน</li>
<li>รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)</li>
<li>ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
   • สินค้าถัดไป E28A007
   • สินค้าถัดไป E28A057
   • สินค้าถัดไป E28A132
   • สินค้าถัดไป E28A108
   • สินค้าถัดไป E28A074
   • สินค้าถัดไป E28A006
   • สินค้าถัดไป E28A034
   • สินค้าถัดไป E28A035
   • สินค้าถัดไป E28A009
   • สินค้าถัดไป E28A010
   • สินค้าถัดไป E28A064
   • สินค้าถัดไป E28A068
   • สินค้าถัดไป E28A062
   • สินค้าถัดไป E28A070
   • สินค้าถัดไป E28A065
   • สินค้าถัดไป E28A033
   • สินค้าถัดไป E28A076
   • สินค้าถัดไป E28A067
   • สินค้าถัดไป E28A060
   • สินค้าถัดไป E28A011
   • สินค้าถัดไป E28A061
   • สินค้าถัดไป E28A012
   • สินค้าถัดไป E28A071
   • สินค้าถัดไป E28A013
   • สินค้าถัดไป E28A069
   • สินค้าถัดไป E28A030
   • สินค้าถัดไป E28A031
   • สินค้าถัดไป E28A075
   • สินค้าถัดไป E28A053
   • สินค้าถัดไป E28A008
   • สินค้าถัดไป E28A063
   • สินค้าถัดไป E28A066
   • สินค้าถัดไป E28A032
   • สินค้าถัดไป E28A109
   • สินค้าถัดไป E28A110
   • สินค้าถัดไป E28A029
   • สินค้าถัดไป E28A027
   • สินค้าถัดไป E28A028
   • สินค้าถัดไป E28A133
   • สินค้าถัดไป E28A134
   • สินค้าถัดไป E28A001
   • สินค้าถัดไป E28A002
   • สินค้าถัดไป E28A003
   • สินค้าถัดไป E28A004
   • สินค้าถัดไป E28A005
   • สินค้าถัดไป E28A021
   • สินค้าถัดไป E28A022
   • สินค้าถัดไป E28A097
   • สินค้าถัดไป E28A111
   • สินค้าถัดไป E28A019
   • สินค้าถัดไป E28A018
   • สินค้าถัดไป E28A077
   • สินค้าถัดไป E28A078
   • สินค้าถัดไป E28A130
   • สินค้าถัดไป E28A079
   • สินค้าถัดไป E28A080
   • สินค้าถัดไป E28A135
   • สินค้าถัดไป E28A131
   • สินค้าถัดไป E28A136
   • สินค้าถัดไป E28A020
   • สินค้าถัดไป E28A099
   • สินค้าถัดไป E16A007
   • สินค้าถัดไป E28A126
   • สินค้าถัดไป E28A123
   • สินค้าถัดไป E28A128
   • สินค้าถัดไป E28A121
   • สินค้าถัดไป E28A122
   • สินค้าถัดไป E28A124
   • สินค้าถัดไป E28A137
   • สินค้าถัดไป E28A125
   • สินค้าถัดไป E28A127
   • สินค้าถัดไป E07A050
   • สินค้าถัดไป E28A056
   • สินค้าถัดไป E28A054
   • สินค้าถัดไป E28A017
   • สินค้าถัดไป E28A055
   • สินค้าถัดไป E28A073
   • สินค้าถัดไป E28A016
   • สินค้าถัดไป E28A058
   • สินค้าถัดไป E28A023
   • สินค้าถัดไป E28A052
   • สินค้าถัดไป E28A059
   • สินค้าถัดไป E28A014
   • สินค้าถัดไป E28A024
   • สินค้าถัดไป E28A015
   • สินค้าถัดไป E28A051
   • สินค้าถัดไป E28A117
   • สินค้าถัดไป E28A118
   • สินค้าถัดไป E28A112
   • สินค้าถัดไป E28A113
   • สินค้าถัดไป E28A114
   • สินค้าถัดไป E28A104
   • สินค้าถัดไป E28A102
   • สินค้าถัดไป E28A106
   • สินค้าถัดไป E28A100
   • สินค้าถัดไป E28A105
   • สินค้าถัดไป E28A101
   • สินค้าถัดไป E28A103
   • สินค้าถัดไป E28A107
   • สินค้าถัดไป E28A026
   • สินค้าถัดไป E28A115
   • สินค้าถัดไป E28A116
   • สินค้าถัดไป E28A119
   • สินค้าถัดไป E28A120
   • สินค้าถัดไป E28A088
   • สินค้าถัดไป E28A089
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป E28A092
   • สินค้าถัดไป E28A093
   • สินค้าถัดไป E28A094
   • สินค้าถัดไป E28A095
   • สินค้าถัดไป E28A096
   • สินค้าถัดไป E28A084
   • สินค้าถัดไป E28A087
   • สินค้าถัดไป E28A086
   • สินค้าถัดไป E28A129
   • สินค้าถัดไป E28A085
   • สินค้าถัดไป E28A082
   • สินค้าถัดไป E28A083
   • สินค้าถัดไป E28A081
   • สินค้าถัดไป E28A036
   • สินค้าถัดไป E28A037
   • สินค้าถัดไป E28A038
   • สินค้าถัดไป E28A039
   • สินค้าถัดไป E28A040
   • สินค้าถัดไป E28A042
   • สินค้าถัดไป E28A041
   • สินค้าถัดไป E28A043
   • สินค้าถัดไป E28A044
   • สินค้าถัดไป E28A045
   • สินค้าถัดไป E28A046
   • สินค้าถัดไป E28A047
   • สินค้าถัดไป E28A048
   • สินค้าถัดไป E28A049
   • สินค้าถัดไป E28A050
   • สินค้าถัดไป E28A025
   • สินค้าถัดไป E16A010
   • สินค้าถัดไป E16A011
   • สินค้าถัดไป E28A072
   • สินค้าถัดไป E16A008
   • สินค้าถัดไป E16A009
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาด 4 ลิ้นชักและ 5 ลิ้นชัก ระบบลิ้นชักแบบล็อครวมทุกลิ้นชัก ผลิตสีเทาล้วนและสีครีม

  รางลิ้นชักล้อไนล่อน รางลิ้นชักระบบลูกปืน ระบบป้องกันการล้ม
  No Yes No

  หมายเหตุ 

  • รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน
  • รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)
  • ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้

   

   

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,257.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 08

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E28A111-1:ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ รุ่น D-204

  ขนาด 54.1W* 61.6D* 80.7H   ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว
  ปกติ 5,653 บาท เหลือ ราคา 5,257.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E28A111-2:ตู้เก็บบัตร 5 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ รุ่น D-205

  ขนาด 54.1W* 61.6D* 132.2H   ขนาดบัตร 8*8 นิ้ว
  ปกติ 7,936 บาท เหลือ ราคา 7,380.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา