ติดต่อสอบถาม

CR180819: โต๊ะทำงานผู้จัดการ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

พื้นที่อาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะกว้างประมาณ 380W cm ซึ่งต้องเว้นทางเดินเข้าตลอดความยาวอาคาร ลูกค้าสามารถวางโต๊ะทำงานชิดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หรือ วางชิดทั้งสองฝั่งและเว้นทางเดินตรงกลาง จากรูปลูกค้าวางชุดโต๊ะทำงานขนาด 2 ที่นั่ง (หันหน้าชนกัน) ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา วางตู้เอนกประสงค์ที่ด้านข้างโต๊ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อวาง printer และ stationary ส่วนกลาง ตู้ลิ้นชักใช้เป็นตู้ลิ้นชักเหล็กรุ่นพิเศษ รุ่นนี้มีระบบบป้องกันลิ้นชักหน้าล้ม anti-tilt มาให้ด้วย (ระบบจะอนุญาติให้เปิดลิ้นชักได้เพียงครั้งละ 1 ลิ้นชัก เพื่อป้องกันการแกล้งลิ้นชักคะ) โต๊ะทำงานผู้จัดการใช้โต๊ะทำงานตัวแอลขนาดกระทัดรัด 150W*120D cm แต่มีลิ้นชักในตัว สะดวกและคุ้มค่าคะ งานไม้สี Euroline grey ตัดดำ โครงขาเหล็กทำสีดำ