02-4087165 (5 คู่สาย) แฟกซ์ 02-4087169 034-406665 (5 คู่สาย) แฟกซ์ 034-406661 Hotline 081-4560732, 084-673-7744 (7755) แผนที่ Showroom: พุทธมณฑลสายสี่-เพชรเกษม

สีปกติและสีสัน เหล็กหนา 0.6 mm - ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 2,3,4,6,9,12,18,33 ช่อง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก (Steel locker wardrobe)

ประกอบด้วย 3 หมวดย่อยคือ (1) ตู้ล็อคเกอร์ มี 8 ขนาดคือ ขนาด 2, 3, 4, 6 (2-6 มีราวแขน) 9, 12, 18 และ 33 ช่อง (9-33 ไม่มีราวแขวน) ต่างที่ความสูงของช่อง (ความลึกและความกว้างของช่องเท่ากัน) (2) ตู้ล็อคเกอร์แบบแถวเดี่ยวมี 5 รูปแบบคือ ขนาด 1, 2, 3, 4 และ 6 ช่อง ต่างที่ความสูงของช่อง (ความลึกและความกว้างของช่องเท่ากัน) (3) ตู้เสื้อผ้าเหล็ก มีรุ่นกั้นกลางด้านใน (ใช้ได้ 1 คน) และรุ่นกั้นกลางด้านนอก (เปิดแยก ใช้ได้ 2 คน)


มากไปน้อย
จำนวนรายการ 59 รายการ มี 70 รุ่นย่อย
1 
1 

สินค้าแนะนำ