ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ เหล็กหนา 0.6 มม. (Metal index card cabinets)

ประกอบด้วย 2 หมวดย่อยคือ (1) ตู้ลิ้นชักเก็บบัตร มี 3 ขนาดคือ 4, 5 และ 7 ลิ้นชัก (ลิ้นชักละ 2 แถว) (2) ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก มี 2 ขนาดคือ ลึก 32" และ 48" (กว้าง 44 " เท่ากัน) พร้อมขาตั้งเข้าชุด

จำนวนรายการ 11 รายการ มี 18 รุ่นย่อย
1 

E16A001:ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก (บัตรขนาด 5"*8" นิ้ว) 541W*616D*807H mm

ราคา 5,821.00 บาท

สำหรับบัตรขนาด 5"*8" inch / ขนาด 541W*616D*807H mm (21W*24D*31H inch) 

***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้

ดูสินค้าทั้งหมด...

E16A003:ตู้เก็บบัตร 6 ลิ้นชัก (บัตรขนาด 6"*8" นิ้ว) 541W*616D*1322H mm

ราคา 7,164.00 บาท

สำหรับบัตรขนาด 6"*8" inch / ขนาด 541W*616D*1322H mm (21W*24D*52H inch)

***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้

ดูสินค้าทั้งหมด...

E16A004:ตู้เก็บบัตร 7 ลิ้นชัก (บัตรขนาด 5"*8" นิ้ว) 541W*616D*1322H mm

ราคา 7,612.00 บาท

สำหรับบัตรขนาด 5"*8" inch / ขนาด 541W*616D*1322H mm (21W*24D*52H inch)

***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้

ดูสินค้าทั้งหมด...

E16A005:ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด)

เริ่มต้นที่ ราคา 10,143.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม

***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้

ดูสินค้าทั้งหมด...

E16A002:ตู้เก็บบัตร 5 ลิ้นชัก (บัตรขนาด 8"*8" นิ้ว) 541W*616D*1322H mm

ราคา 6,866.00 บาท

สำหรับบัตรขนาด 8"*8" inch / ขนาด 541W*616D*1322H mm (21W*24D*52H inch) ผลิตสีครีม และสีเทาเข้ม

***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้

ดูสินค้าทั้งหมด...

E28A111:ตู้เก็บบัตร 4 ลิ้นชัก และ 5 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลักกี้ Lucky รุ่น D-204,D-205

เริ่มต้นที่ ปกติ 5,653 บาท
เหลือ
ราคา 5,257.00 บาท

ผลิต 2 ขนาด 4 ลิ้นชักและ 5 ลิ้นชัก ระบบลิ้นชักแบบล็อครวมทุกลิ้นชัก ผลิตสีเทาล้วนและสีครีม

รางลิ้นชักล้อไนล่อน รางลิ้นชักระบบลูกปืน ระบบป้องกันการล้ม
No Yes No

หมายเหตุ 

  • รางลิ้นชักล้อไนล่อน = รางลิ้นชักเหล็ก ลูกล้อไนล่อน
  • รางลิ้นชักระบบลูกปืน = รางลิ้นชักเหล็ก 3 ตอน ระบบลูกปืน(เปิดได้สุด และรับ นน. ได้มากกว่า)
  • ระบบป้องกันการล้ม = ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะสามารถเปิดลิ้นชักได้ลิ้นชักเดียว เพื่อป้องการการเผลอเปิดหลายลูกลิ้นชักซึ่งอาจทำให้ตู้คว่ำหน้าได้

 

 

ดูสินค้าทั้งหมด...

E28A099:ตู้เก็บบัตร 6 และ 7 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น D-206, D-207

เริ่มต้นที่ ปกติ 7,981 บาท
เหลือ
ราคา 7,802.00 บาท

มีให้เลือก 2 แบบคือ 6 ลิ้นชัก(ขนาดบัตร 6*8 นิ้ว) และ 7 ลิ้นชัก(ขนาดบัตร 5*8 นิ้ว) /เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มประวัติตามโรงพยาบาล และหน่วยงานราชการ ระบบรางลูกปืน กุญแจล็อคอัตโนมัติ ล็อคพร้อมกันทุกลิ้นชัก ผลิต 2 สีคือสีเทาล้วน และสีครีม

ดูสินค้าทั้งหมด...

E16A007:ตู้เก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด)

เริ่มต้นที่ ปกติ 10,796 บาท
เหลือ
ราคา 10,040.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 111.8W*81.4D*51H cm (44W*32D*20H inch) และ ขนาดใหญ่ 111.8W*122D*51H mm (44W*48D*20H inch)

***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้

ดูสินค้าทั้งหมด...

E16A008:ขาตู้เก็บแบบกันการเลื่อนของตู้ (ผลิต 2 ขนาด)

เริ่มต้นที่ ราคา 1,429.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 111.8W*81.4D*29H cm และ ขนาดใหญ่ 111.8W*122D*29H cm ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่ เพิ่มระดับความสูงให้ใช้งานสะดวก และป้องกันการลื่น สามารถถอดประกอบได้

 

ดูสินค้าทั้งหมด...

E16A006:ขาเหล็กรองตู้เก็บแบบ (สำหรับตู้เก็บแบบ 5 ลิ้นชัก) สูง H29 cm

เริ่มต้นที่ ราคา 2,059.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*290H mm และขนาดใหญ่ 1118W*1220D*290H mm / ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่ เพิ่มระดับความสูงให้ใช้งานสะดวก และป้องกันการลื่น สามารถถอดประกอบได้

ดูสินค้าทั้งหมด...

E16A009:ขาตู้เก็บแบบกันการเลื่อนของตู้ (ผลิต 2 ขนาด)

เริ่มต้นที่ ราคา 2,080.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 111.8W*81.4D*29H cm  และ ขนาดใหญ่ 111.8W*122D*29H cm ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่ เพิ่มระดับความสูงให้ใช้งานสะดวก และป้องกันการลื่น สามารถถอดประกอบได้

ดูสินค้าทั้งหมด...
1