ติดต่อสอบถาม

E16A005:ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด)

E16A005
ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้</strong></span></p> ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้</strong></span></p> ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้</strong></span></p> ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้</strong></span></p> ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้</strong></span></p> ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้</strong></span></p> ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก (ผลิต 2 ขนาด):<p>ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้</strong></span></p>
   • สินค้าถัดไป E16A001
   • สินค้าถัดไป E16A003
   • สินค้าถัดไป E16A004
   • สินค้าถัดไป E16A005
   • สินค้าถัดไป E16A002
   • สินค้าถัดไป E28A111
   • สินค้าถัดไป E28A099
   • สินค้าถัดไป E16A007
   • สินค้าถัดไป E16A008
   • สินค้าถัดไป E16A006
   • สินค้าถัดไป E16A009
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm (32D*44W*20.5H inch) และ ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm (48D*44W*20.5H inch) ผลิตสีเทาเข้มล้วนและสีครีม

  ***กรณีส่งต่างจัดหวัด คิดค่าตีลังไม้ 800 บาท/ 1 ตู้

  ราคาเริ่มต้นที่: 10,143.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 05

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E16A005-1:ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก ขนาดเล็ก 1118W*814D*510H mm

  ขนาด 1118W* 814D* 510H mm   (32D*44W*20.5H inch)
  ราคา 10,143.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E16A005-2:ตู้ลิ้นชักเก็บแบบ 5 ลิ้นชัก ขนาดใหญ่ 1118W*1220D*510H mm

  ขนาด 1118W* 1220D* 510H mm   (48D*44W*20.5H inch)
  ราคา 11,571.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา