ตู้เซฟ ตู้นิรภัย LEECO safe (แบบรหัสหมุน, กุญแจ Dimple Key) ลีโก้

ตัวหมุนรหัสมี 2 แบบคือ (1) ตัวหมุนรหัสสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ (2) ตัวหมุนรหัสสีดำ สามารถเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ (แต่หากเปลี่ยนแล้วลืมทาง NSB ไม่สามารถแจ้งรหัสใหม่ได้ จำเป็นต้องเจาะเพิ่อเปิดเพียงอย่างเดียว)

จำนวนรายการ 41 รายการ มี 41 รุ่นย่อย
1 2 

F02A016:ตู้เซฟ 4 ลิ้นชักแฟ้มแขวน 330 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-TB4C-4D มี 4 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ราคา 45,369.00 บาท

ตู้เก็บเอกสารนิรภัยแบบ 4 ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหมาะสำหรับงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเอกสารที่สำคัญ สามารถใส่แฟ้มแขวนได้ ล็อคอิสระแต่ละลิ้นชัก หรือล็อคอัตโนมัติทุกลิ้นชัก ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A015:ตู้เซฟ 3 ลิ้นชักแฟ้มแขวน 236 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-TB4C-3D มี 3 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ราคา 35,353.00 บาท

ตู้เก็บเอกสารนิรภัยแบบ 3 ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหมาะสำหรับงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเอกสารที่สำคัญ สามารถใส่แฟ้มแขวนได้ ล็อคอิสระแต่ละลิ้นชัก หรือล็อคอัตโนมัติทุกลิ้นชัก ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A014:ตู้เซฟ 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวน 145 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-TB4C-2D มี 2 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ราคา 25,357.00 บาท

ตู้เก็บเอกสารนิรภัยแบบ 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหมาะสำหรับงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเอกสารที่สำคัญ สามารถใส่แฟ้มแขวนได้ ล็อคอิสระแต่ละลิ้นชัก หรือล็อคอัตโนมัติทุกลิ้นชัก ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A013:ตู้เซฟแคชเชียร์ 261 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-PD-125 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสได้)

ราคา 38,898.00 บาท

ตู้นิรภัย 2 กุญแจ 1 รหัส แบบมีลิ้นชักบน/ล่างบานเปิด เหมาะสำหรับร้านค้าและกิจการทั่วไป ตู้ประกอบด้วยด้านบนมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค สามารถบรรจุสิ่งของเข้าไปในตู้โดยไม่ต้องเปิดประตูออก /ด้านล่างมีบานเปิด ภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค /ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง **ตัวหมุนรหัสสีดำ สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A012:ตู้เซฟแคชเชียร์ 232 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-PD-100 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสได้)

ราคา 28,692.00 บาท

ตู้นิรภัย 2 กุญแจ 1 รหัส แบบมีลิ้นชักบน/ล่างบานเปิด เหมาะสำหรับร้านค้าและกิจการทั่วไป ตู้ประกอบด้วยด้านบนมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค สามารถบรรจุสิ่งของเข้าไปในตู้โดยไม่ต้องเปิดประตูออก /ด้านล่างมีบานเปิด ภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค /ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง **ตัวหมุนรหัสสีดำ สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A011:ตู้เซฟแคชเชียร์ 130 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-PD-50 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ราคา 19,681.00 บาท

ตู้นิรภัย 1 กุญแจ 1 รหัส แบบมีลิ้นชักบน/ล่างบานเปิด เหมาะสำหรับร้านค้าและกิจการทั่วไป ตู้ประกอบด้วยด้านบนมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค สามารถบรรจุสิ่งของเข้าไปในตู้โดยไม่ต้องเปิดประตูออก /ด้านล่างมีบานเปิด ภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค /ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A019:ตู้เซฟนิรภัย 470 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-MS-602 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ราคา 35,559.00 บาท

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับระดับสูง-ต่ำได้ คุณสมบัติพิเศษคือขอบตู้หนากว่าทุกรุ่น หน้าบานประตูใช้แผ่นเหล็กหนา 10 มม. ชุดล็อคทำจากเหล็กเพลาตัน/หูบานพับทำจากเหล็กม้วนหนา 8 มม. สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ ประเภทโพลียูริเทน(POLYURETHAN) สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A018:ตู้เซฟนิรภัย 380 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-MS-601 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ราคา 28,739.00 บาท

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับระดับสูง-ต่ำได้ คุณสมบัติพิเศษคือขอบตู้หนากว่าทุกรุ่น หน้าบานประตูใช้แผ่นเหล็กหนา 10 มม. ชุดล็อคทำจากเหล็กเพลาตัน/หูบานพับทำจากเหล็กม้วนหนา 8 มม. สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ ประเภทโพลียูริเทน(POLYURETHAN) สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A017:ตู้เซฟนิรภัย 230 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-MS-600 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ราคา 23,527.00 บาท

ตู้นิรภัยขนาดใหญ่ 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในประกอบด้วยลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นวางของปรับระดับสูง-ต่ำได้ คุณสมบัติพิเศษคือขอบตู้หนากว่าทุกรุ่น หน้าบานประตูใช้แผ่นเหล็กหนา 10 มม. ชุดล็อคทำจากเหล็กเพลาตัน/หูบานพับทำจากเหล็กม้วนหนา 8 มม. สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ ประเภทโพลียูริเทน(POLYURETHAN) สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A010:ตู้เซฟนิรภัย 250 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-702T มี 2 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสได้)

ราคา 25,830.00 บาท

น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ตู้ขนาดใหญ่ 2 กุญแจ 1 รหัส แบบ 1 ประตูบานเปิด กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (BOTH SIDES DIMPLE KEY) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน(REVERSIBLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง **ตัวหมุนรหัสสีดำ สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A009:ตู้เซฟนิรภัย 190 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-701T มี 2 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสได้)

ราคา 20,622.00 บาท

น้ำหนัก 190 กิโลกรัม ตู้ขนาดใหญ่ 2 กุญแจ 1 รหัส แบบ 1 ประตูบานเปิด กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (BOTH SIDES DIMPLE KEY) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน(REVERSIBLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง **ตัวหมุนรหัสสีดำ สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A008:ตู้เซฟนิรภัย 155 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-700T มี 2 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสได้)

ปกติ 15,410 บาท
เหลือ
ราคา 13,869.00 บาท

น้ำหนัก 155 กิโลกรัม ตู้ขนาดใหญ่ 2 กุญแจ 1 รหัส แบบ 1 ประตูบานเปิด กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (BOTH SIDES DIMPLE KEY) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน(REVERSIBLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์ (ACRYLIC HAMMER) สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง **ตัวหมุนรหัสสีดำ สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A002:ตู้เซฟนิรภัย 105 กก. ลีโก้ รุ่น NSD มี 1 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ปกติ 11,031 บาท
เหลือ
ราคา 10,369.00 บาท

น้ำหนัก 105 กิโลกรัม ตู้แบบขนาดเล็ก 1 บานประตู กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A001:ตู้เซฟนิรภัย 53 กก. ลีโก้ รุ่น NSST มี 1 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ปกติ 5,479 บาท
เหลือ
ราคา 5,205.00 บาท

น้ำหนัก 53 กิโลกรัม ตู้แบบขนาดเล็ก 1 บานประตู กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**  ไม่ผลิตสีแดง-ดำ

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A005:ตู้เซฟนิรภัย 25 กก. ลีโก้ รุ่น LEECO-ES-7 มี 1 กุญแจ 1 รหัส (เปลี่ยนรหัสไม่ได้)

ราคา 3,446.00 บาท

น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ตู้แบบขนาดเล็ก 1 บานประตู กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง **ตัวหมุนสีเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้**

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A041:ตู้เซฟขนาดเล็ก 22 กก. LEECO รุ่น ES-2 มี 1 กุญแจ (ไม่มีรหัส)

ราคา 3,133.00 บาท

ขนาดภายนอก 41W*34.15D*21.3H cm. ขนาดภายใน 33W*25.15*10.5H cm. ภายในมี 1 ถาดพลาสติกสำหรับเก็บสิ่งของเอนกประสงค์ หน้าบานมี 1 กุญแจ ไม่มีรหัส สามารถจุได้ 8.6 ลิตร กันไฟได้ 0.5 ชั่วโมง( 30 นาที)

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A043:ตู้เซฟนิรภัย 25 กก.(แนวนอน) ลีโก้ รุ่น NES-9 มี 1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา 3,558.00 บาท

น้ำหนัก 25 กก. รูปทรงแนวนอน กุญแจพิเศษแบบฝังลูกปืน(DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งสามารถกันไฟได้ดี ผลิต 3 สี คือสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเทา

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A037:ตู้เซฟนิรภัย 53 กก.(แนวนอน) ลีโก้ รุ่น NSS มี 1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา 5,479.00 บาท

ของ 53 กก. รูปทรงแนวนอน กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน(DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A049:ตู้เซฟนิรภัย 54 กก.(แนวนอน) ลีโก้ รุ่น SS-4N มี 1 กุญแจ 1 รหัส (มีถาดพลาสติก 4 ลิ้นชัก)

ราคา 6,136.00 บาท

น้ำหนัก 54 กก. รูปทรงแนวนอน ภายในมีถาดพลาสติก 4 ลิ้นชัก /กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน(BOTH SIDES DIMPLE KEY) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน(REVERSIBLE KEY) ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการและป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งทำให้สามารถกันไฟได้ดี

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A050:ตู้เซฟนิรภัย 54.5 กก.(แนวตั้ง) ลีโก้ รุ่น SST-7N มี 1 กุญแจ 1 รหัส (มีถาดพลาสติก 7 ลิ้นชัก)

ราคา 6,506.00 บาท

น้ำหนัก 54.5 กก. รูปทรงแนวตั้ง ภายในมีถาดพลาสติก 7 ลิ้นชัก /กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน(BOTH SIDES DIMPLE KEY) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน(REVERSIBLE KEY) ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการและป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งทำให้สามารถกันไฟได้ดี

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A042:ตู้เซฟขนาดเล็ก 22.2 กก. LEECO รุ่น ES-2PK มี 1 กุญแจ 1 รหัสดิจิตอล

ราคา 6,665.00 บาท

ขนาดภายนอก 41W*36.39D*21.3H cm. ขนาดภายใน 33W*25.15*10.5H cm. ภายในมี 1 ถาดพลาสติกสำหรับเก็บสิ่งของเอนกประสงค์ หน้าบานมี 1 กุญแจ พร้อม 1 รหัสดิจิตอล(กดหน้าตู้) สามารถจุได้ 8.6 ลิตร กันไฟได้ 0.5 ชั่วโมง( 30 นาที)

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A038:ตู้เซฟนิรภัย 67 กก.(แนวนอน) ลีโก้ รุ่น SS-S มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ตั้งรหัสได้)

ราคา 7,357.00 บาท

น้ำหนักของ 67 กก. รูปทรงแนวนอน รุ่นนี้ทำขอบตู้เพิ่มความหนาถึง 35 มม. /กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน(DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A039:ตู้เซฟนิรภัย 67 กก.(แนวตั้ง) ลีโก้ รุ่น SST-S มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ตั้งรหัสได้)

ราคา 7,357.00 บาท

น้ำหนักของ 67 กก. รูปทรงแนวตั้ง รุ่นนี้ทำขอบตู้เพิ่มความหนาถึง 35 มม. /กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน(DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A047:ตู้เซฟนิรภัย 58 กก.(แนวตั้ง) ลีโก้ รุ่น 3084 มี 1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา 7,791.00 บาท

น้ำหนัก 58 กก. รูปทรงแนวตั้ง กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน(BOTH SIDES DIMPLE KEY) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน(REVERSIBLE KEY) ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการและป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งทำให้สามารถกันไฟได้ดี

ดูสินค้าทั้งหมด...

F02A046:ตู้เซฟนิรภัย 70 กก.(แนวตั้ง) ลีโก้ รุ่น NES-20 มี 1 กุญแจ 1 รหัส

ราคา 8,130.00 บาท

น้ำหนัก 70 กก. รูปทรงแนวตั้ง กุญแจพิเศษแบบฝังลูกปืน(DIMPLE KEY) เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง ตู้เซฟผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งสามารถกันไฟได้ดี

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2