ติดต่อสอบถาม

CR160612:เก้าอี้เลคเชอร์แถวโพลี่หุ้มเบาะ 3 3ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

หอประชุมใหญ่ นอกจากการใช้เก้าอี้หอประชุม (เก้าอี้โรงหนังแล้ว) การเลือกใช้เก้าอี้เล๊คเชอร์แบบแถว เลือกที่แผ่นเล๊คเชอร์แบบพับไขว้ลุกนั่งสะดวก ก็เป็นอีกทางเลือกที่ประหยัดและสามารถเลือกยึดพื้นหรือลอยตัวก็ได้ จากรูปลูกค้าทำหอประชุม พื้นยก step วางระดับละ 2-3 แถว โพลี่สีฟ้าคราม หุ้มหนังเทียมสีฟ้า

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย