B17A007:เก้าอี้เลคเชอร์แถวเฟรมโพลี่ พับไขว้ 2 , 3 , และ 4 ที่นั่ง รุ่น D170 (ขาเหล็กเหลี่ยม)

B17A007
เก้าอี้เลคเชอร์แถวเฟรมโพลี่ พับไขว้ 2 , 3 , และ 4 ที่นั่ง รุ่น D170 (ขาเหล็กเหลี่ยม):<p>มี 3 ขนาด คือ 2, 3 และ 4 ที่นั่ง / ที่นั่งเฟรมโพลี่ มีหลายสี นั่งสบาย / แผ่นเขียนพับไขว้ เข้าออกสะดวก </p> เก้าอี้เลคเชอร์แถวเฟรมโพลี่ พับไขว้ 2 , 3 , และ 4 ที่นั่ง รุ่น D170 (ขาเหล็กเหลี่ยม):<p>มี 3 ขนาด คือ 2, 3 และ 4 ที่นั่ง / ที่นั่งเฟรมโพลี่ มีหลายสี นั่งสบาย / แผ่นเขียนพับไขว้ เข้าออกสะดวก </p>
   • สินค้าถัดไป B17A008
   • สินค้าถัดไป B07A012
   • สินค้าถัดไป B17A007
   • สินค้าถัดไป B06A136
   • สินค้าถัดไป B17A029
   • สินค้าถัดไป B17A030
   • สินค้าถัดไป B17A013
   • สินค้าถัดไป B06A107
   • สินค้าถัดไป B06A108
   • สินค้าถัดไป B17A019
   • สินค้าถัดไป B17A017
   • สินค้าถัดไป B17A020
   • สินค้าถัดไป B17A018
   • สินค้าถัดไป B17A034
   • สินค้าถัดไป B17A033
   • สินค้าถัดไป B17A016
   • สินค้าถัดไป B17A023
   • สินค้าถัดไป B17A024
   • สินค้าถัดไป B17A021
   • สินค้าถัดไป B17A010
   • สินค้าถัดไป B17A009
   • สินค้าถัดไป B17A012
   • สินค้าถัดไป B17A011
   • สินค้าถัดไป B17A022
   • สินค้าถัดไป B17A006
   • สินค้าถัดไป B17A039
   • สินค้าถัดไป B17A015
   • สินค้าถัดไป B17A014
   • สินค้าถัดไป B17A035
   • สินค้าถัดไป B17A036
   • สินค้าถัดไป B17A027
   • สินค้าถัดไป B17A028
   • สินค้าถัดไป B17A025
   • สินค้าถัดไป B17A026
   • สินค้าถัดไป B17A031
   • สินค้าถัดไป B17A032
   • สินค้าถัดไป B17A037
   • สินค้าถัดไป B17A038
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป B19A001
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 3 ขนาด คือ 2, 3 และ 4 ที่นั่ง / ที่นั่งเฟรมโพลี่ มีหลายสี นั่งสบาย / แผ่นเขียนพับไขว้ เข้าออกสะดวก 

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,381.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ชาร์ตสีโพลี่VC 06

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  B17A007-3:เก้าอี้เลคเชอร์แถวเฟรมโพลี่ พับไขว้ 2 ที่นั่ง รุ่น D170-2S ขาเหล็กเหลี่ยมฟ่นดำ

  ขนาด 116W* 60D* 79H cm  ที่นั่งโพลี่ มีหลายสี นั่งสบาย / แผ่นเขียนพับไขว้ เข้าออกสะดวก / ขาเหล็กเหลี่ยมพ่นสีดำ
  ปกติ 2,533 บาท เหลือ ราคา 2,381.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B17A007-2:เก้าอี้เลคเชอร์แถวเฟรมโพลี่ พับไขว้ 3 ที่นั่ง รุ่น D170-3S ขาเหล็กเหลี่ยมฟ่นดำ

  ขนาด 178W* 60D* 79H cm  ที่นั่งโพลี่ มีหลายสี นั่งสบาย / แผ่นเขียนพับไขว้ เข้าออกสะดวก / ขาเหล็กเหลี่ยมพ่นสีดำ
  ปกติ 3,467 บาท เหลือ ราคา 3,259.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B17A007-1:เก้าอี้เลคเชอร์แถวเฟรมโพลี่ พับไขว้ 4 ที่นั่ง รุ่น D170-4S ขาเหล็กเหลี่ยมฟ่นดำ

  ขนาด 242W* 60D* 79H cm  ที่นั่งโพลี่ มีหลายสี นั่งสบาย / แผ่นเขียนพับไขว้ เข้าออกสะดวก / ขาเหล็กเหลี่ยมพ่นสีดำ
  ปกติ 4,400 บาท เหลือ ราคา 4,136.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา