B17A027:เก้าอี้เลคเชอร์แถวเปลือกโพลี่ล้วน ตัวโบว์ D776

B17A027
เก้าอี้เลคเชอร์แถวเปลือกโพลี่ล้วน ตัวโบว์ D776:<p>มี 3 ขนาดคือ 2, 3 และ 4 ที่นั่ง / ที่นั่งและพนักพิงเปลือกโพลี่หุ้มล้วน ตัวโบว์ / ขาเทา รูปลักษณ์ทันสมัย/โพลี่ผลิต 5สีคือสีเหลือง, สีแดง, สีเทา, สีน้ำเงิน และสีเขียว</p> เก้าอี้เลคเชอร์แถวเปลือกโพลี่ล้วน ตัวโบว์ D776:<p>มี 3 ขนาดคือ 2, 3 และ 4 ที่นั่ง / ที่นั่งและพนักพิงเปลือกโพลี่หุ้มล้วน ตัวโบว์ / ขาเทา รูปลักษณ์ทันสมัย/โพลี่ผลิต 5สีคือสีเหลือง, สีแดง, สีเทา, สีน้ำเงิน และสีเขียว</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B07A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A014
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A035
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A013
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A025
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A038
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A011
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B17A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A076
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B19A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A126
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A107
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A108
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B06A120
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 3 ขนาดคือ 2, 3 และ 4 ที่นั่ง / ที่นั่งและพนักพิงเปลือกโพลี่หุ้มล้วน ตัวโบว์ / ขาเทา รูปลักษณ์ทันสมัย/โพลี่ผลิต 5สีคือสีเหลือง, สีแดง, สีเทา, สีน้ำเงิน และสีเขียว

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,256.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B17A027-3:โพลี่ล้วน ตัวโบว์ 2 ที่นั่ง D776-2S

  108W* 62D* cm  2 ที่นั่ง D776-2S / ที่นั่งและพนักพิงเปลือกโพลี่ล้วน ตัวโบว์ มีหลายสี / ขาเทา รูปลักษณ์ทันสมัย / 108(W)*62(D)*84.5(H) ซม./โพลี่ผลิต 5สีคือสีเหลือง, สีแดง, สีเทา, สีน้ำเงิน และสีเขียว
  ปกติ 2,400 บาท เหลือ ราคา 2,256.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  B17A027-2:โพลี่ล้วน ตัวโบว์ 3 ที่นั่ง D776-3S

  168W* 62D* cm  3 ที่นั่ง D776-3S / ที่นั่งและพนักพิงเปลือกโพลี่ล้วน ตัวโบว์ มีหลายสี / ขาเทา รูปลักษณ์ทันสมัย / 168(W)*62(D)*84.5(H) ซม./โพลี่ผลิต 5สีคือสีเหลือง, สีแดง, สีเทา, สีน้ำเงิน และสีเขียว
  ปกติ 3,333 บาท เหลือ ราคา 3,133.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  B17A027-1:โพลี่ล้วน ตัวโบว์ 4 ที่นั่ง D776-4S

  224W* 62D* cm  4 ที่นั่ง D776-4S / ที่นั่งและพนักพิงเปลือกโพลี่ล้วน ตัวโบว์ มีหลายสี / ขาเทา รูปลักษณ์ทันสมัย / 224(W)*62(D)*84.5(H) ซม./โพลี่ผลิต 5สีคือสีเหลือง, สีแดง, สีเทา, สีน้ำเงิน และสีเขียว
  ปกติ 4,347 บาท เหลือ ราคา 4,086.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา