ติดต่อสอบถาม

CR151111:เก้าอี้บาร์สูงสีเหลี่ยม โครงเก้าอี้เหล็กกล่อง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับงานผลิตในโรงงาน บางกระบวนการต้องการเก้าอี้สูงเพื่อให้พอดีกับโต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้ลักษณะนี้มีทั้งที่เป็นเก้าอี้หมุนได้ปรับความสูงได้ และเก้าอี้บาร์สี่ขา ขาตาย จากรูปเป็นเก้าอี้บาร์สูง สี่ขาที่นั่งเหลี่ยมใหญ่ ทำโครงขาสีขาว

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย