ติดต่อสอบถาม

CR140902:โต๊ะประชุมเหลี่ยมสีขาว ขาเหล็กปลายเรียว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะประชุม ไม่จำเป็นต้องนั่งกับเก้าอี้สำนักงานอย่างเดียว ลูกค้าท่านนี้เตรียมพื้นห้องสีขาวดำ แล้วเลือกโต๊ะประชุม เก้าอี้เอนกประสงค์ที่มี shape ขาคล้ายกัน เลือกไม้สีขาวเหมือนกันเพื่อให้ไม่บังความเด่นของพื้นห้องที่เตรียมไว้