E07A017:ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.

E07A017
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p> ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p> ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p> ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p> ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p> ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p> ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p> ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p> ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สูง 182.9 cm.:<p>ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  </p>
   • สินค้าถัดไป E07A011
   • สินค้าถัดไป E07A016
   • สินค้าถัดไป E07A015
   • สินค้าถัดไป E31A047
   • สินค้าถัดไป E30A019
   • สินค้าถัดไป E07A020
   • สินค้าถัดไป E07A043
   • สินค้าถัดไป E07A054
   • สินค้าถัดไป E28A108
   • สินค้าถัดไป E07A017
   • สินค้าถัดไป E07A038
   • สินค้าถัดไป E31A045
   • สินค้าถัดไป E07A030
   • สินค้าถัดไป E31A046
   • สินค้าถัดไป E07A033
   • สินค้าถัดไป E07A049
   • สินค้าถัดไป E07A042
   • สินค้าถัดไป D01A045
   • สินค้าถัดไป E31A028
   • สินค้าถัดไป E31A043
   • สินค้าถัดไป E07A039
   • สินค้าถัดไป E07A027
   • สินค้าถัดไป D01A046
   • สินค้าถัดไป D01A047
   • สินค้าถัดไป E07A034
   • สินค้าถัดไป E07A036
   • สินค้าถัดไป E07A031
   • สินค้าถัดไป E07A032
   • สินค้าถัดไป E07A055
   • สินค้าถัดไป E07A037
   • สินค้าถัดไป E07A044
   • สินค้าถัดไป E07A045
   • สินค้าถัดไป E07A026
   • สินค้าถัดไป E07A013
   • สินค้าถัดไป E07A041
   • สินค้าถัดไป E31A042
   • สินค้าถัดไป E07A022
   • สินค้าถัดไป E31A041
   • สินค้าถัดไป E07A012
   • สินค้าถัดไป E07A040
   • สินค้าถัดไป E07A006
   • สินค้าถัดไป E07A007
   • สินค้าถัดไป E07A008
   • สินค้าถัดไป E07A003
   • สินค้าถัดไป E07A004
   • สินค้าถัดไป E07A005
   • สินค้าถัดไป E07A009
   • สินค้าถัดไป E07A002
   • สินค้าถัดไป E31A040
   • สินค้าถัดไป E07A021
   • สินค้าถัดไป E07A001
   • สินค้าถัดไป E07A028
   • สินค้าถัดไป A23A003
   • สินค้าถัดไป E22A016
   • สินค้าถัดไป E07A035
   • สินค้าถัดไป E06A014
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป E07A046
   • สินค้าถัดไป E07A047
   • สินค้าถัดไป E07A014
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 91.4W*45.7D*182.9H cm / 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ปรับระดับได้  

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,047.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 16

   ราคา +0.00 บาท
  2. สีตู้เหล็ก 18

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E07A017:ตู้บานเลื่อนกระจกสูง สูง 182 cm

  ขนาด 91.4W* 45.7D* 182.9H cm  3 ชั้นปรับระดับ(เพิ่มแผ่นชั้น แผ่นละ 400 บาท)
  ปกติ 4,706 บาท เหลือ ราคา 4,047.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา