C01A034:ตู้เอกสารไม้ 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิดด้านข้าง กว้าง 200 ซม.

C01A034
ตู้เอกสารไม้ 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิดด้านข้าง กว้าง 200 ซม. :<p>ขนาด 200W*40D*76H cm. โครงสร้างแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด รูปแบบสวยงามและแข็งแรง</p> ตู้เอกสารไม้ 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิดด้านข้าง กว้าง 200 ซม. :<p>ขนาด 200W*40D*76H cm. โครงสร้างแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด รูปแบบสวยงามและแข็งแรง</p>
   • สินค้าถัดไป C01A025
   • สินค้าถัดไป C01A019
   • สินค้าถัดไป C01A018
   • สินค้าถัดไป C01A020
   • สินค้าถัดไป C05A001
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป C01A026
   • สินค้าถัดไป C01A010
   • สินค้าถัดไป C01A008
   • สินค้าถัดไป C01A024
   • สินค้าถัดไป C01A030
   • สินค้าถัดไป C01A012
   • สินค้าถัดไป C01A031
   • สินค้าถัดไป C04A022
   • สินค้าถัดไป C04A023
   • สินค้าถัดไป C01A023
   • สินค้าถัดไป C01A011
   • สินค้าถัดไป C04A024
   • สินค้าถัดไป C01A021
   • สินค้าถัดไป C01A022
   • สินค้าถัดไป C01A039
   • สินค้าถัดไป C01A040
   • สินค้าถัดไป C01A041
   • สินค้าถัดไป C01A037
   • สินค้าถัดไป C01A001
   • สินค้าถัดไป A20A032
   • สินค้าถัดไป C01A002
   • สินค้าถัดไป C01A003
   • สินค้าถัดไป C01A042
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป C01A004
   • สินค้าถัดไป C01A033
   • สินค้าถัดไป A20A033
   • สินค้าถัดไป C01A017
   • สินค้าถัดไป C01A015
   • สินค้าถัดไป C01A027
   • สินค้าถัดไป C01A043
   • สินค้าถัดไป C01A044
   • สินค้าถัดไป C01A045
   • สินค้าถัดไป C01A046
   • สินค้าถัดไป C01A047
   • สินค้าถัดไป C01A034
   • สินค้าถัดไป C05A011
   • สินค้าถัดไป C01A009
   • สินค้าถัดไป G09A031
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 200W*40D*76H cm. โครงสร้างแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด รูปแบบสวยงามและแข็งแรง

  ราคาเริ่มต้นที่: 9,872.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C01A034:ตู้เอกสารไม้ 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิดด้านข้าง กว้าง 200 ซม.

  ขนาด 200W* 40D* 76H cm  โครงสร้างแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ด รูปแบบสวยงามและแข็งแรง
  ปกติ 10,615 บาท เหลือ ราคา 9,872.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา