C01A033:ตู้เอกสาร 3 บานปิดเตี้ย สูง 75,80,85 ซม.

C01A033
ตู้เอกสาร 3 บานปิดเตี้ย สูง 75,80,85 ซม.:<p>ผลิต 3 ขนาด  120W*40D*75H cm. , 120W*40D*80H cm. และ 120W*40D*85H cm. ภายในมี 1 แผ่นชั้น 2 ช่อง (ปรับแผ่นชั้นได้)</p> ตู้เอกสาร 3 บานปิดเตี้ย สูง 75,80,85 ซม.:<p>ผลิต 3 ขนาด  120W*40D*75H cm. , 120W*40D*80H cm. และ 120W*40D*85H cm. ภายในมี 1 แผ่นชั้น 2 ช่อง (ปรับแผ่นชั้นได้)</p>
   • สินค้าถัดไป C01A025
   • สินค้าถัดไป C01A019
   • สินค้าถัดไป C01A018
   • สินค้าถัดไป C01A020
   • สินค้าถัดไป C05A001
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป C01A026
   • สินค้าถัดไป C01A010
   • สินค้าถัดไป C01A008
   • สินค้าถัดไป C01A024
   • สินค้าถัดไป C01A030
   • สินค้าถัดไป C01A012
   • สินค้าถัดไป C01A031
   • สินค้าถัดไป C04A022
   • สินค้าถัดไป C04A023
   • สินค้าถัดไป C01A023
   • สินค้าถัดไป C01A011
   • สินค้าถัดไป C04A024
   • สินค้าถัดไป C01A049
   • สินค้าถัดไป C01A021
   • สินค้าถัดไป C01A022
   • สินค้าถัดไป C01A039
   • สินค้าถัดไป C01A040
   • สินค้าถัดไป C01A037
   • สินค้าถัดไป C01A041
   • สินค้าถัดไป C01A001
   • สินค้าถัดไป A20A032
   • สินค้าถัดไป C01A002
   • สินค้าถัดไป C01A003
   • สินค้าถัดไป C01A042
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป C01A004
   • สินค้าถัดไป C01A033
   • สินค้าถัดไป A20A033
   • สินค้าถัดไป C01A048
   • สินค้าถัดไป C01A017
   • สินค้าถัดไป C01A015
   • สินค้าถัดไป C01A027
   • สินค้าถัดไป C01A043
   • สินค้าถัดไป C01A044
   • สินค้าถัดไป C01A045
   • สินค้าถัดไป C01A046
   • สินค้าถัดไป C01A047
   • สินค้าถัดไป C01A034
   • สินค้าถัดไป C05A011
   • สินค้าถัดไป C01A009
   • สินค้าถัดไป G09A031
   • สินค้าถัดไป C09A007
   • สินค้าถัดไป C09A001
   • สินค้าถัดไป C09A006
   • สินค้าถัดไป C09A004
   • สินค้าถัดไป C09A002
   • สินค้าถัดไป C09A003
   • สินค้าถัดไป C09A005
   • สินค้าถัดไป A20A034
   • สินค้าถัดไป C01A032
   • สินค้าถัดไป C01A050
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาด  120W*40D*75H cm. , 120W*40D*80H cm. และ 120W*40D*85H cm. ภายในมี 1 แผ่นชั้น 2 ช่อง (ปรับแผ่นชั้นได้)

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,154.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C01A033-1:ตู้เอกสาร 3 บานปิดเตี้ย 120W*40D*75H cm.

  ขนาด 120W* 40D* 75H  -
  ราคา 4,154.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A033-2:ตู้เอกสาร 3 บานปิดเตี้ย 120W*40D*80H cm.

  ขนาด 120W* 40D* 80H  -
  ราคา 4,500.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A033-3:ตู้เอกสาร 3 บานปิดเตี้ย 120W*40D*85H cm.

  ขนาด 120W* 40D* 85H  -
  ราคา 4,667.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา