C01A019:ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H65 cm เมลามีน (40W/46W , 50D/60D) cm

C01A019
ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H65 cm เมลามีน (40W/46W , 50D/60D) cm:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 46W*50D, 40W*60D และ 46W*60D*65H cm. แบบมีล้อเลื่อน/ล็อกแบบ Central Lock/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน</p> ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H65 cm เมลามีน (40W/46W , 50D/60D) cm:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 46W*50D, 40W*60D และ 46W*60D*65H cm. แบบมีล้อเลื่อน/ล็อกแบบ Central Lock/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน</p> ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H65 cm เมลามีน (40W/46W , 50D/60D) cm:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 46W*50D, 40W*60D และ 46W*60D*65H cm. แบบมีล้อเลื่อน/ล็อกแบบ Central Lock/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน</p>
   • สินค้าถัดไป C01A019
   • สินค้าถัดไป C01A020
   • สินค้าถัดไป C01A025
   • สินค้าถัดไป C01A026
   • สินค้าถัดไป C01A018
   • สินค้าถัดไป C01A010
   • สินค้าถัดไป C01A008
   • สินค้าถัดไป C01A024
   • สินค้าถัดไป C01A030
   • สินค้าถัดไป C01A012
   • สินค้าถัดไป C01A031
   • สินค้าถัดไป C01A011
   • สินค้าถัดไป C01A001
   • สินค้าถัดไป C01A002
   • สินค้าถัดไป C01A003
   • สินค้าถัดไป C01A023
   • สินค้าถัดไป C01A004
   • สินค้าถัดไป C01A017
   • สินค้าถัดไป C01A015
   • สินค้าถัดไป C01A027
   • สินค้าถัดไป C01A021
   • สินค้าถัดไป C01A022
   • สินค้าถัดไป C01A009
   • สินค้าถัดไป C01A038
   • สินค้าถัดไป C01A039
   • สินค้าถัดไป C01A040
   • สินค้าถัดไป A20A032
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป C01A033
   • สินค้าถัดไป C05A001
   • สินค้าถัดไป G09A031
   • สินค้าถัดไป A20A033
   • สินค้าถัดไป C01A034
   • สินค้าถัดไป C05A011
   • สินค้าถัดไป C01A037
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 46W*50D, 40W*60D และ 46W*60D*65H cm. แบบมีล้อเลื่อน/ล็อกแบบ Central Lock/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,723.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C01A019-1:ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน 40W*50D*65H cm. กุญแจล็อครวม

  ขนาด 40W* 50D* 65H cm  ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,723.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A019-4 :ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน 46W*60D*65H cm. กุญแจล็อครวม

  ขนาด 46W* 60D* 65H cm  ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,725.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A019-2:ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน 46W*50D*65H cm. กุญแจล็อครวม

  ขนาด 46W* 50D* 65H cm  ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,740.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A019-3:ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน 40W*60D*65H cm. กุญแจล็อครวม

  ขนาด 40W* 60D* 65H cm  ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,740.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา