C01A015:ตู้เอกสารบานเปิดกระจกเตี้ย ผิวเมลามีน

C01A015
ตู้เอกสารบานเปิดกระจกเตี้ย ผิวเมลามีน:<p>มี 3 ขนาด ก.80*40*85ซม. และ ก.90*40*75 ซม. / ตู้บานเปิดกระจก/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A025
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A011
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A20A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E18A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ L06A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A33A066
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G09A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A20A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ C01A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 3 ขนาด ก.80*40*85ซม. และ ก.90*40*75 ซม. / ตู้บานเปิดกระจก/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,955.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C01A015-1:ตู้เอกสารบานเปิดกระจกเตี้ย ก.90*ล.40*ส.75 ซม. ผิวเมลามีน

  90W* 40D* 75H cm  ขนาด ก90*ล40*ส75 ซม. ตู้บานเปิดกระจก/ TOP ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,955.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  C01A015-2:ตู้เอกสารบานเปิดกระจกเตี้ย ก.80*ล.40*ส.85 ซม. ผิวเมลามีน

  80W* 40D* 85H cm  ขนาด ก.80*ล.40*ส.85 ซม. ตู้บานเปิดกระจก/ TOP ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,355.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  C01A015-3:ตู้เอกสารบานเปิดกระจกเตี้ย ก.90*ล.40*ส.85 ซม. ผิวเมลามีน

  90W* 40D* 85H cm  ขนาด ก.90*ล.40*ส.85 ซม. ตู้บานเปิดกระจก/ TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 3,455.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา