C01A039:ตู้กั้นข้างโต๊ะวางเอกสาร สำหรับ 1 ที่นั่ง (บนช่องวางเอกสาร / 1 ลิ้นชัก / 1 บานเปิด)

C01A039
ตู้กั้นข้างโต๊ะวางเอกสาร สำหรับ 1 ที่นั่ง (บนช่องวางเอกสาร / 1 ลิ้นชัก / 1 บานเปิด):<p>ขนาด 60W*40D*115H cm. / หลังสวย<span><br /></span></p>
   • สินค้าถัดไป C01A025
   • สินค้าถัดไป C01A019
   • สินค้าถัดไป C05A001
   • สินค้าถัดไป C01A018
   • สินค้าถัดไป C01A020
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป C01A026
   • สินค้าถัดไป C01A010
   • สินค้าถัดไป C01A008
   • สินค้าถัดไป C01A024
   • สินค้าถัดไป C01A030
   • สินค้าถัดไป C01A012
   • สินค้าถัดไป C01A031
   • สินค้าถัดไป C01A011
   • สินค้าถัดไป C01A039
   • สินค้าถัดไป C01A040
   • สินค้าถัดไป C01A041
   • สินค้าถัดไป C01A037
   • สินค้าถัดไป C01A038
   • สินค้าถัดไป C01A001
   • สินค้าถัดไป A20A032
   • สินค้าถัดไป C01A002
   • สินค้าถัดไป C01A003
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป A20A033
   • สินค้าถัดไป C01A034
   • สินค้าถัดไป C05A011
   • สินค้าถัดไป C01A004
   • สินค้าถัดไป C01A033
   • สินค้าถัดไป C01A017
   • สินค้าถัดไป C01A015
   • สินค้าถัดไป C01A027
   • สินค้าถัดไป C01A021
   • สินค้าถัดไป C01A022
   • สินค้าถัดไป C01A023
   • สินค้าถัดไป C01A009
   • สินค้าถัดไป G09A031
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 60W*40D*115H cm. / หลังสวย

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,412.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C01A039:ตู้กั้นข้างโต๊ะวางเอกสาร สำหรับ 1 ที่นั่ง (บนช่องวางเอกสาร / 1 ลิ้นชัก / 1 บานเปิด)

  ขนาด 60W* 40D* 115H cm  -
  ราคา 4,412.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา