ตู้ลิ้นชัก ตู้เอกสารเตี้ย H75, H85 ซม. เมลามีน เกรดเอ A (ผลิตทุกสี) Low filing cabinets

 

จำนวนรายการ 36 รายการ มี 72 รุ่นย่อย
1 2 

C01A019:ตู้ 2 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H65 cm เมลามีน (40W/46W , 50D/60D) cm

เริ่มต้นที่ ราคา 2,723.00 บาท

ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 46W*50D, 40W*60D และ 46W*60D*65H cm. แบบมีล้อเลื่อน/ล็อกแบบ Central Lock/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A020:ตู้ 3 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน H65 cm เมลามีน (40W/46W , 50D/60D) cm

เริ่มต้นที่ ราคา 3,344.00 บาท

ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 46W*50D, 40W*60D และ 46W*60D*65H cm. แบบมีล้อเลื่อน/ล็อกแบบ Central Lock/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A026:ตู้ 3 ลิ้นชัก ขาทึบ 65H cm. เมลามีน สอดใต้โต๊ะ (40W/46W , 50D/60D) cm

เริ่มต้นที่ ราคา 2,898.00 บาท

ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 40W*60D, 46W*50D และ 46W*60D cm. ลิ้นชักเท่ากัน / ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เคลือผิวเมลามีน TOP หนา 25 มม. 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A025:ตู้ 2 ลิ้นชัก ขาทึบ 65H cm เมลามีน สอดใต้โต๊ะ (40W/46W , 50D/60D) cm

เริ่มต้นที่ ราคา 2,092.00 บาท

ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 46W*50D, 40W*60D และ 46W*60D*65H cm. บนลิ้นชักเล็ก ล่างลิ้นชักใหญ่ ไม่มีล้อเลื่อนตั้งพื้น /ล็อกแบบ Central Lock /ตู้ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด TOP ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A018:ตู้ 2 ลิ้นชักขาทึบ 75H cm สูงเสมอโต๊ะ (40W, 46W) เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 3,122.00 บาท

ตู้ 2 ลิ้นชักเทากัน ขาทึบ / ผลิต 2 ขนาดคือ 40W*60D แล 46W*60D (75H) cm. สูงเสมอโต๊ะทำงาน / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A010:ตู้ 3 ลิ้นชักขาทึบ 75H cm สูงเสมอโต๊ะ (40W, 46W) วางข้างโต๊ะ ผิวเมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 3,590.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 40W*60D และ 46W*60D (*75H) cm. ล็อกแบบ Central Lock / ตู้ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A008:ตู้บานเลื่อน วางข้างโต๊ะ 120W cm ล้อเลื่อน ผิวเมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 3,022.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 120W*45D*65H cm และ 120W*40D*65H cm บานเลื่อนกุญแจล๊อค / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A024:ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน 1 บานเปิด 120W cm. เมลามีน (สูง 70, 80 และ 85 ซม.)

เริ่มต้นที่ ราคา 4,433.00 บาท

ผลิต 3 ความสูงคือ 70H, 80H และ 85H cm. (120W*40D cm.) ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A030:ตู้เอกสาร 2 บานเปิด พร้อม 3 ลิ้นชักข้าง 120W cm. รุ่น FD-NSB มีกุญแจล็อค

เริ่มต้นที่ ราคา 4,833.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดความสูงคือ 75, 80 และ 85 ซม. (120W*40D cm.) โครงตู้ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A012:ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวน 120W*40D*81H cm เมลามีน

ราคา 4,842.00 บาท

ขนาด 120W*40D*81H cm / 2 บานเปิด 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวน / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รีดำ และสีบีชดำ(โมเดิร์นบีช)

 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A031:ตู้เอกสาร 2 บานเปิด พร้อม 2 ลิ้นชักกลางแฟ้มแขวน 120W cm รุ่น FD-NSO มีกุญแจล็อค

เริ่มต้นที่ ราคา 5,000.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดความสูงคือ 75, 80 และ 85 ซม. (120W*40D cm.) โครงตู้ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด TOP ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A011:ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 10 ลิ้นชักแยกประเภท 120W*40D*81H cm เมลามีน

ราคา 4,558.00 บาท

ขนาด 120W*40D*81H cm / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รีดำ และสีบีชดำ(โมเดิร์นบีช)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A001:ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ชั้นโล่ง 75H, 85H cm ผิวเมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 2,008.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 90W*40D*75H และ 90W*40D*85H ซม. บานโล่ง / H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A002:ตู้เก็บเอกสารเตี้ย บานเปิด 75H, 85H cm ผิวเมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 2,552.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 90W*40D*75H และ 90W*40D*85H ซม. ตู้บานเปิด / H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A003:ตู้เอกสารเตี้ย บานเลื่อนทึบ H75,H85 cm ผิวเมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 2,552.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 90W*40D*75H และ 90W*40D*85H ซม. ตู้บานเลื่อน / H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A004:ตู้เเอกสารเตี้ย 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวน H80, H85 cm ผิวเมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 3,750.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*80H และ 90W*40D*85H ซม. ลิ้นชักแขวนแฟ้มแขวน / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A017:ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย ผิวเมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 2,821.00 บาท

มี 3 ขนาด คือ 80 และ 90 ซม. ตู้เลื่อนกระจกเตี้ย/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A015:ตู้เอกสารบานเปิดกระจกเตี้ย ผิวเมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 2,955.00 บาท

มี 3 ขนาด ก.80*40*85ซม. และ ก.90*40*75 ซม. / ตู้บานเปิดกระจก/ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C01A027:ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก พร้อมลิ้นชักบนสูง 100H cm.

ราคา 5,166.00 บาท

ขนาด 80W*35D*100H cm. 2 บานเปิดกระจก พร้อม 1 ลิ้นชัก /ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เคลือผิวเมลามีน TOP หนา 25 มม. 

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2