C04A024:ตู้ไม้เก็บเอกสารแยกประเภท 3 แถว 30 ช่องลิ้นชัก 85W*40D*84H cm. (ตู้ไม้-ลิ้นชักพลาสติก)

C04A024
ตู้ไม้เก็บเอกสารแยกประเภท 3 แถว 30 ช่องลิ้นชัก 85W*40D*84H cm. (ตู้ไม้-ลิ้นชักพลาสติก):<p>ตู้ไม้เก็บเอกสารแยกประเภท 3 แถว 30 ช่องลิ้นชัก /ผลิตสีเชอร์รี่-ดำ</p>
   • สินค้าถัดไป A16A006
   • สินค้าถัดไป A16A017
   • สินค้าถัดไป A16A008
   • สินค้าถัดไป A16A007
   • สินค้าถัดไป A16A033
   • สินค้าถัดไป A16A010
   • สินค้าถัดไป A16A015
   • สินค้าถัดไป A16A016
   • สินค้าถัดไป C02A042
   • สินค้าถัดไป C02A043
   • สินค้าถัดไป C08A008
   • สินค้าถัดไป C07A021
   • สินค้าถัดไป C07A020
   • สินค้าถัดไป C07A019
   • สินค้าถัดไป C07A031
   • สินค้าถัดไป C02A041
   • สินค้าถัดไป C04A028
   • สินค้าถัดไป C04A020
   • สินค้าถัดไป C04A022
   • สินค้าถัดไป C04A023
   • สินค้าถัดไป C04A029
   • สินค้าถัดไป C04A031
   • สินค้าถัดไป C04A030
   • สินค้าถัดไป C04A024
   • สินค้าถัดไป C04A025
   • สินค้าถัดไป C04A026
   • สินค้าถัดไป C04A027
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ตู้ไม้เก็บเอกสารแยกประเภท 3 แถว 30 ช่องลิ้นชัก /ผลิตสีเชอร์รี่-ดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,435.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C04A024:ตู้ไม้เก็บเอกสารแยกประเภท 3 แถว 30 ช่องลิ้นชัก 85W*40D*84H cm.

  ขนาด 85W* 40D* 85H cm  ตู้ไม้เก็บเอกสารแยกประเภท 3 แถว 30 ช่องลิ้นชัก /ผลิตสีเชอร์รี่-ดำ
  ราคา 6,435.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา