C01A026:ตู้ 3 ลิ้นชัก ขาทึบ 65H cm. เมลามีน สอดใต้โต๊ะ (40W/46W , 50D/60D) cm

C01A026
ตู้ 3 ลิ้นชัก ขาทึบ 65H cm. เมลามีน สอดใต้โต๊ะ (40W/46W , 50D/60D) cm:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 40W*60D, 46W*50D และ 46W*60D cm. ลิ้นชักเท่ากัน / ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เคลือผิวเมลามีน TOP หนา 25 มม. </p> ตู้ 3 ลิ้นชัก ขาทึบ 65H cm. เมลามีน สอดใต้โต๊ะ (40W/46W , 50D/60D) cm:<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 40W*60D, 46W*50D และ 46W*60D cm. ลิ้นชักเท่ากัน / ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เคลือผิวเมลามีน TOP หนา 25 มม. </p>
   • สินค้าถัดไป C01A025
   • สินค้าถัดไป C01A019
   • สินค้าถัดไป C01A018
   • สินค้าถัดไป C01A020
   • สินค้าถัดไป C05A001
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป C01A026
   • สินค้าถัดไป C01A010
   • สินค้าถัดไป C01A008
   • สินค้าถัดไป C01A024
   • สินค้าถัดไป C01A030
   • สินค้าถัดไป C01A012
   • สินค้าถัดไป C01A031
   • สินค้าถัดไป C04A022
   • สินค้าถัดไป C04A023
   • สินค้าถัดไป C01A023
   • สินค้าถัดไป C01A011
   • สินค้าถัดไป C04A024
   • สินค้าถัดไป C01A049
   • สินค้าถัดไป C01A021
   • สินค้าถัดไป C01A022
   • สินค้าถัดไป C01A039
   • สินค้าถัดไป C01A040
   • สินค้าถัดไป C01A037
   • สินค้าถัดไป C01A041
   • สินค้าถัดไป C01A001
   • สินค้าถัดไป A20A032
   • สินค้าถัดไป C01A002
   • สินค้าถัดไป C01A003
   • สินค้าถัดไป C01A042
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป C01A004
   • สินค้าถัดไป C01A033
   • สินค้าถัดไป A20A033
   • สินค้าถัดไป C01A048
   • สินค้าถัดไป C01A017
   • สินค้าถัดไป C01A015
   • สินค้าถัดไป C01A027
   • สินค้าถัดไป C01A043
   • สินค้าถัดไป C01A044
   • สินค้าถัดไป C01A045
   • สินค้าถัดไป C01A046
   • สินค้าถัดไป C01A047
   • สินค้าถัดไป C01A034
   • สินค้าถัดไป C05A011
   • สินค้าถัดไป C01A009
   • สินค้าถัดไป G09A031
   • สินค้าถัดไป C09A007
   • สินค้าถัดไป C09A001
   • สินค้าถัดไป C09A006
   • สินค้าถัดไป C09A004
   • สินค้าถัดไป C09A002
   • สินค้าถัดไป C09A003
   • สินค้าถัดไป C09A005
   • สินค้าถัดไป A20A034
   • สินค้าถัดไป C01A032
   • สินค้าถัดไป C01A050
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 4 ขนาดคือ 40W*50D, 40W*60D, 46W*50D และ 46W*60D cm. ลิ้นชักเท่ากัน / ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เคลือผิวเมลามีน TOP หนา 25 มม. 

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,898.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 100

   ราคา +100.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C01A026-1:ตู้ 3 ลิ้นชักตั้งพื้น 40W*50D*65H cm. ไม่มีล้อ

  ขนาด cm  -
  ราคา 2,898.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A026-2:ตู้ 3 ลิ้นชักตั้งพื้น 40W*60D*65H cm. ไม่มีล้อ

  ขนาด cm  -
  ราคา 2,990.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A026-3:ตู้ 3 ลิ้นชัก ขาทึบ 46W*50D*65H cm. เมลามีน สอดใต้โต๊ะ

  ขนาด 46W* 50D* 65H cm  -
  ราคา 3,140.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา