C04A022:ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร A4 x8 ช่อง 58W*36D*40H cm รุ่น SDN-601 (ตู้ไม้-ลิ้นชักพลาสติก)

C04A022
ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร A4 x8 ช่อง 58W*36D*40H cm รุ่น SDN-601 (ตู้ไม้-ลิ้นชักพลาสติก):<p><span>ลิ้นชักพลาสติกหนา ใส่เอกสาร A4 จำนวน 8 ช่อง <span>สำหรับแยกประเภท / ใช้สำหรับวางบนโต๊ะหรือตู้เอกสาร / ผลิตเชอร์รี่-ดำ</span></span></p>
   • สินค้าถัดไป A16A006
   • สินค้าถัดไป C02A041
   • สินค้าถัดไป A16A017
   • สินค้าถัดไป C04A054
   • สินค้าถัดไป C04A031
   • สินค้าถัดไป A16A007
   • สินค้าถัดไป C04A041
   • สินค้าถัดไป C04A029
   • สินค้าถัดไป A16A033
   • สินค้าถัดไป C04A040
   • สินค้าถัดไป A16A016
   • สินค้าถัดไป A16A015
   • สินค้าถัดไป C04A020
   • สินค้าถัดไป A16A010
   • สินค้าถัดไป C04A035
   • สินค้าถัดไป C04A036
   • สินค้าถัดไป C04A037
   • สินค้าถัดไป A16A008
   • สินค้าถัดไป C04A028
   • สินค้าถัดไป C04A022
   • สินค้าถัดไป C02A042
   • สินค้าถัดไป C04A045
   • สินค้าถัดไป C02A043
   • สินค้าถัดไป C04A061
   • สินค้าถัดไป C04A055
   • สินค้าถัดไป C04A043
   • สินค้าถัดไป C07A021
   • สินค้าถัดไป C04A052
   • สินค้าถัดไป C04A053
   • สินค้าถัดไป C04A044
   • สินค้าถัดไป C04A042
   • สินค้าถัดไป C04A051
   • สินค้าถัดไป C07A020
   • สินค้าถัดไป C04A032
   • สินค้าถัดไป C07A019
   • สินค้าถัดไป C07A031
   • สินค้าถัดไป C04A048
   • สินค้าถัดไป C04A049
   • สินค้าถัดไป C04A058
   • สินค้าถัดไป C04A059
   • สินค้าถัดไป C04A050
   • สินค้าถัดไป C04A060
   • สินค้าถัดไป C04A046
   • สินค้าถัดไป C04A030
   • สินค้าถัดไป C04A056
   • สินค้าถัดไป C04A047
   • สินค้าถัดไป C04A057
   • สินค้าถัดไป A03A012
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ลิ้นชักพลาสติกหนา ใส่เอกสาร A4 จำนวน 8 ช่อง สำหรับแยกประเภท / ใช้สำหรับวางบนโต๊ะหรือตู้เอกสาร / ผลิตเชอร์รี่-ดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,918.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีน สีเชอร์รี่ตัดดำ

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C04A022:ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร A4 x8 ช่อง 58W*36D*40H cm รุ่น SDN-601

  ขนาด 58W* 36D* 40H cm  ลิ้นชักพลาสติกหนา ใส่เอกสาร A4 จำนวน 8 ช่อง&nbsp;สำหรับแยกประเภท / ใช้สำหรับวางบนโต๊ะหรือตู้เอกสาร / ผลิตเชอร์รี่-ดำ
  ราคา 1,918.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา