ติดต่อสอบถาม

CR180812:โต๊ะประชุมยาวพิเศษ ลูกค้าดัดแปลงเป็นโต๊ะทำงาน และตู้เอกสาร

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าต้องการทำห้องทำงานของฝ่ายผลิตใหม่ โดยกั้นห้องบริเวณด้านข้างของแพลนขนาด 40 ที่นั่ง งานโต๊ะ staff ใช้โต๊ะทำงานยาวพิเศษ 360W*120D cm สำหรับ 6 ที่นั่ง วางเรียงยาวต่อกัน โต๊ะทำงาน supervisor ใช้โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักมาตรฐาน วางที่ตัวโต๊ะแต่ละแถว แนวช่องเสาวางตู้เอกสารเตี้ย เพื่อให้สามารถมองออกไปยังแพลนได้ ภายในห้องมีโต๊ะประชุมกลุ่มย่อยทรงไส้กรอกขนาด 5 ที่นั่งวางชิดมุมห้อง งานไม้สีเมเปิ้ลตัดดำ