C01A001:ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ชั้นโล่ง 75H, 85H cm ผิวเมลามีน

C01A001
ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ชั้นโล่ง 75H, 85H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 9<span>0W*40D*75H</span> และ <span>9</span><span>0W*40D*85H</span> ซม. บานโล่ง / <span>H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / </span>ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ชั้นโล่ง 75H, 85H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 9<span>0W*40D*75H</span> และ <span>9</span><span>0W*40D*85H</span> ซม. บานโล่ง / <span>H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / </span>ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ชั้นโล่ง 75H, 85H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 9<span>0W*40D*75H</span> และ <span>9</span><span>0W*40D*85H</span> ซม. บานโล่ง / <span>H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / </span>ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ชั้นโล่ง 75H, 85H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 9<span>0W*40D*75H</span> และ <span>9</span><span>0W*40D*85H</span> ซม. บานโล่ง / <span>H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / </span>ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ชั้นโล่ง 75H, 85H cm ผิวเมลามีน:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 9<span>0W*40D*75H</span> และ <span>9</span><span>0W*40D*85H</span> ซม. บานโล่ง / <span>H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / </span>ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p>
   • สินค้าถัดไป C01A019
   • สินค้าถัดไป C01A020
   • สินค้าถัดไป C01A025
   • สินค้าถัดไป C01A026
   • สินค้าถัดไป C01A018
   • สินค้าถัดไป C01A010
   • สินค้าถัดไป C01A008
   • สินค้าถัดไป C01A024
   • สินค้าถัดไป C01A030
   • สินค้าถัดไป C01A012
   • สินค้าถัดไป C01A031
   • สินค้าถัดไป C01A011
   • สินค้าถัดไป C01A001
   • สินค้าถัดไป C01A002
   • สินค้าถัดไป C01A003
   • สินค้าถัดไป C01A023
   • สินค้าถัดไป C01A004
   • สินค้าถัดไป C01A017
   • สินค้าถัดไป C01A015
   • สินค้าถัดไป C01A027
   • สินค้าถัดไป C01A021
   • สินค้าถัดไป C01A022
   • สินค้าถัดไป C01A009
   • สินค้าถัดไป C01A038
   • สินค้าถัดไป A20A032
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป C05A001
   • สินค้าถัดไป C01A033
   • สินค้าถัดไป C01A039
   • สินค้าถัดไป G09A031
   • สินค้าถัดไป A20A033
   • สินค้าถัดไป C01A040
   • สินค้าถัดไป C01A041
   • สินค้าถัดไป C01A034
   • สินค้าถัดไป C05A011
   • สินค้าถัดไป C01A037
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*85H, 90W*40D*75H และ 90W*40D*85H ซม. บานโล่ง / H75 สูงเสมอโต๊ะ วางแฟ้มได้ 1 ชั้น / H85 วางแฟ้มได้ 2 ชั้น / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,008.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C01A001-2:ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ก.90*ล.40*ส.75 ซม. ชั้นโล่ง ผิวเมลลามีน

  ขนาด 90W* 40D* 75H cm   บานโล่ง/ TOP ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,008.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A001-1:ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ก.80*ล.40*ส.85 ซม. ชั้นโล่ง ผิวเมลามีน

  ขนาด 80W* 40D* 85H cm   ทุกชั้นวางแฟ้มได้ / TOP ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,308.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C01A001-3:ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ก.90*ล.40*ส.85 ซม. ชั้นโล่ง ผิวเมลามีน

  ขนาด 90W* 40D* 85H cm  บานโล่ง/ TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 2,408.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา