สีปกติและสีสีน เหล็กหนา 0.6 mm - โต๊ะทำงานเหล็ก หน้ากระจก และตู้ข้างโต๊ะ (Steel office desks)

 

จำนวนรายการ 41 รายการ มี 91 รุ่นย่อย
1 
1