E07A052:โต๊ะคอมฯเหล็ก 3 ลิ้นชัก 3 ฟุต , 3.5 ฟุต,และ 4 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด หน้าTOP ไม้เมลามีน

E07A052
โต๊ะคอมฯเหล็ก 3 ลิ้นชัก 3 ฟุต , 3.5 ฟุต,และ 4 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด หน้าTOP ไม้เมลามีน :<p>ผลิต 3 ขนาด คือ  3 ฟุต , 3.5 ฟุต,และ 4 ฟุต หน้า TOP ไม้เมลามีน / โครงผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. /โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน มี 3 ลิ้นชักด้านซ้าย และ 1 รางคีย์บอร์ด</p>
   • สินค้าถัดไป E06A007
   • สินค้าถัดไป E06A008
   • สินค้าถัดไป E02A049
   • สินค้าถัดไป E02A050
   • สินค้าถัดไป E02A051
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E31A050
   • สินค้าถัดไป E31A039
   • สินค้าถัดไป E28A106
   • สินค้าถัดไป E28A107
   • สินค้าถัดไป E28A104
   • สินค้าถัดไป E28A105
   • สินค้าถัดไป E28A102
   • สินค้าถัดไป E28A103
   • สินค้าถัดไป E28A101
   • สินค้าถัดไป E02A046
   • สินค้าถัดไป E30A018
   • สินค้าถัดไป E02A047
   • สินค้าถัดไป E22A017
   • สินค้าถัดไป E22A018
   • สินค้าถัดไป E22A003
   • สินค้าถัดไป E22A004
   • สินค้าถัดไป E22A009
   • สินค้าถัดไป E22A010
   • สินค้าถัดไป E22A005
   • สินค้าถัดไป E22A007
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E06A021
   • สินค้าถัดไป E07A051
   • สินค้าถัดไป E07A052
   • สินค้าถัดไป E22A006
   • สินค้าถัดไป E22A008
   • สินค้าถัดไป E06A013
   • สินค้าถัดไป E22A015
   • สินค้าถัดไป E22A014
   • สินค้าถัดไป E07A053
   • สินค้าถัดไป E22A011
   • สินค้าถัดไป E22A016
   • สินค้าถัดไป E07A035
   • สินค้าถัดไป E06A022
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาด คือ  3 ฟุต , 3.5 ฟุต,และ 4 ฟุต หน้า TOP ไม้เมลามีน / โครงผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. /โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน มี 3 ลิ้นชักด้านซ้าย และ 1 รางคีย์บอร์ด

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,824.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 05

   ราคา +0.00 บาท
  2. สีตู้เหล็ก 18

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E07A052-1:โต๊ะคอมฯเหล็ก 3 ลิ้นชัก หน้าTOP ไม้เมลามีน 4 ลิ้นชัก 3 ฟุต

  ขนาด 93W* 72D* 75H cm  -
  ราคา 3,824.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E07A052-2:โต๊ะคอมฯเหล็ก 3 ลิ้นชัก หน้าTOP ไม้เมลามีน 4 ลิ้นชัก 3.5 ฟุต

  ขนาด 108.5W* 72.2D* 75H cm  -
  ราคา 3,971.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E07A052-3:โต๊ะคอมฯเหล็ก 3 ลิ้นชัก หน้าTOP ไม้เมลามีน 4 ลิ้นชัก 4 ฟุต

  ขนาด 122W* 72.2D* 75H cm  -
  ราคา 4,118.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา