ติดต่อสอบถาม

E02A049:โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กหน้าเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก 4.5 ฟุต, 5 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด

E02A049
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กหน้าเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก 4.5 ฟุต, 5 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด:<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlWidth">139<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlDepth">67<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlHeight">75<span>H</span> </span><span>cm. และ <span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlWidth">154<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlDepth">67<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlHeight">75<span>H</span> </span><span>cm. <span>โครงสร้างผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. / โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน</span></span></span></p> โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กหน้าเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก 4.5 ฟุต, 5 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด:<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlWidth">139<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlDepth">67<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlHeight">75<span>H</span> </span><span>cm. และ <span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlWidth">154<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlDepth">67<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlHeight">75<span>H</span> </span><span>cm. <span>โครงสร้างผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. / โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน</span></span></span></p> โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กหน้าเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก 4.5 ฟุต, 5 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด:<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlWidth">139<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlDepth">67<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl0_pnlHeight">75<span>H</span> </span><span>cm. และ <span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlWidth">154<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlDepth">67<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstUnApprovedProduct_ctrl1_pnlHeight">75<span>H</span> </span><span>cm. <span>โครงสร้างผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. / โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน</span></span></span></p>
   • สินค้าถัดไป E06A007
   • สินค้าถัดไป E06A008
   • สินค้าถัดไป E02A049
   • สินค้าถัดไป E02A050
   • สินค้าถัดไป E02A051
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E31A050
   • สินค้าถัดไป E31A039
   • สินค้าถัดไป E28A106
   • สินค้าถัดไป E28A107
   • สินค้าถัดไป E28A104
   • สินค้าถัดไป E28A105
   • สินค้าถัดไป E28A102
   • สินค้าถัดไป E28A103
   • สินค้าถัดไป E28A101
   • สินค้าถัดไป E02A046
   • สินค้าถัดไป E30A018
   • สินค้าถัดไป E02A047
   • สินค้าถัดไป E22A017
   • สินค้าถัดไป E22A018
   • สินค้าถัดไป E22A003
   • สินค้าถัดไป E22A004
   • สินค้าถัดไป E22A009
   • สินค้าถัดไป E22A010
   • สินค้าถัดไป E22A005
   • สินค้าถัดไป E22A007
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E06A021
   • สินค้าถัดไป E07A051
   • สินค้าถัดไป E07A052
   • สินค้าถัดไป E22A006
   • สินค้าถัดไป E22A008
   • สินค้าถัดไป E06A013
   • สินค้าถัดไป E22A015
   • สินค้าถัดไป E22A014
   • สินค้าถัดไป E07A053
   • สินค้าถัดไป E22A011
   • สินค้าถัดไป E22A016
   • สินค้าถัดไป E07A035
   • สินค้าถัดไป E06A022
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 139W* 67D* 75H cm. และ 154W* 67D* 75H cm. โครงสร้างผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. / โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,400.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E02A049-1:โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กหน้าเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก 4.5 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด

  ขนาด 139W* 67D* 75H (เพิ่มกระจกหน้าโต๊ะราคา 700 บาท) cm  โครงสร้างผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. / โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน
  ราคา 5,400.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E02A049-2:โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กหน้าเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมรางคีย์บอร์ด

  ขนาด 154W* 67D* 75H (เพิ่มกระจกหน้าโต๊ะราคา 700 บาท) cm  โครงสร้างผลิตจากเหล็ก หนา 0.5 มม. / โครงสีขาวมุก หน้าบานสีสัน
  ราคา 5,686.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา