E06A007:โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก

E06A007
โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก :<p>ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต </p>
   • สินค้าถัดไป E06A007
   • สินค้าถัดไป E06A008
   • สินค้าถัดไป E02A049
   • สินค้าถัดไป E02A050
   • สินค้าถัดไป E02A051
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E31A050
   • สินค้าถัดไป E31A039
   • สินค้าถัดไป E28A106
   • สินค้าถัดไป E28A107
   • สินค้าถัดไป E28A104
   • สินค้าถัดไป E28A105
   • สินค้าถัดไป E28A102
   • สินค้าถัดไป E28A103
   • สินค้าถัดไป E28A101
   • สินค้าถัดไป E02A046
   • สินค้าถัดไป E30A018
   • สินค้าถัดไป E02A047
   • สินค้าถัดไป E22A017
   • สินค้าถัดไป E22A018
   • สินค้าถัดไป E22A003
   • สินค้าถัดไป E22A004
   • สินค้าถัดไป E22A009
   • สินค้าถัดไป E22A010
   • สินค้าถัดไป E22A005
   • สินค้าถัดไป E22A007
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E06A021
   • สินค้าถัดไป E07A051
   • สินค้าถัดไป E07A052
   • สินค้าถัดไป E22A006
   • สินค้าถัดไป E22A008
   • สินค้าถัดไป E06A013
   • สินค้าถัดไป E22A015
   • สินค้าถัดไป E22A014
   • สินค้าถัดไป E07A053
   • สินค้าถัดไป E22A011
   • สินค้าถัดไป E22A016
   • สินค้าถัดไป E07A035
   • สินค้าถัดไป E06A022
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ความกว้าง 3 ขนาด 3, 3.5 และ 4 ฟุต 

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,143.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 05

   ราคา +0.00 บาท
  2. สีตู้เหล็ก 18

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E06A007-1:โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก 3 ฟุต

  ขนาด 92.8W* 67D* 75.3H cm  (เพิ่มกระจกหน้าโต๊ะราคา 700 บาท)
  ปกติ 3,571 บาท เหลือ ราคา 3,143.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E06A007-2:โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก 3.5 ฟุต

  ขนาด 107.5W* 67D* 75.3H cm  เพิ่มกระจกหน้าโต๊ะราคา 750 บาท
  ปกติ 3,714 บาท เหลือ ราคา 3,380.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E06A007-3:โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก 4 ลิ้นชัก 4 ฟุต

  ขนาด 123W* 67D* 75.3H cm  เพิ่มกระจกหน้าโต๊ะราคา 800 บาท
  ปกติ 3,857 บาท เหลือ ราคา 3,741.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา