E02A047:โต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชักขากล่อง TY-TTD มือจับอลูมิเนียมพร้อมกุญแจล็อค

E02A047
โต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชักขากล่อง TY-TTD มือจับอลูมิเนียมพร้อมกุญแจล็อค:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 4 ฟุตครึ่ง และ5 ฟุต โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. บังโป๊ด้านข้าง-ด้านหน้าใช้ชิ้นเดียว มือจับผลิตจากอลูมิเนียมระบบ CENTRAL LOCK ใต้โต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับตามพื้นที่การใช้งาน /ผลิต 3 สีคือสีเทา, สีครีม และพิเศษสีครีมอ่อน</p> โต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชักขากล่อง TY-TTD มือจับอลูมิเนียมพร้อมกุญแจล็อค:<p>ผลิต 2 ขนาดคือ 4 ฟุตครึ่ง และ5 ฟุต โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. บังโป๊ด้านข้าง-ด้านหน้าใช้ชิ้นเดียว มือจับผลิตจากอลูมิเนียมระบบ CENTRAL LOCK ใต้โต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับตามพื้นที่การใช้งาน /ผลิต 3 สีคือสีเทา, สีครีม และพิเศษสีครีมอ่อน</p>
   • สินค้าถัดไป E01A003
   • สินค้าถัดไป E01A004
   • สินค้าถัดไป E02A046
   • สินค้าถัดไป E22A017
   • สินค้าถัดไป E22A018
   • สินค้าถัดไป E02A018
   • สินค้าถัดไป E02A033
   • สินค้าถัดไป E02A047
   • สินค้าถัดไป E02A016
   • สินค้าถัดไป E02A017
   • สินค้าถัดไป E02A025
   • สินค้าถัดไป E02A026
   • สินค้าถัดไป E02A027
   • สินค้าถัดไป E02A042
   • สินค้าถัดไป E02A032
   • สินค้าถัดไป E02A043
   • สินค้าถัดไป E02A044
   • สินค้าถัดไป E03A006
   • สินค้าถัดไป E08A013
   • สินค้าถัดไป E03A007
   • สินค้าถัดไป E08A046
   • สินค้าถัดไป E08A048
   • สินค้าถัดไป E03A001
   • สินค้าถัดไป E03A002
   • สินค้าถัดไป E03A005
   • สินค้าถัดไป E03A003
   • สินค้าถัดไป E03A033
   • สินค้าถัดไป E03A004
   • สินค้าถัดไป E08A010
   • สินค้าถัดไป E08A011
   • สินค้าถัดไป E08A012
   • สินค้าถัดไป E02A045
   • สินค้าถัดไป E02A028
   • สินค้าถัดไป E02A029
   • สินค้าถัดไป E02A030
   • สินค้าถัดไป E02A031
   • สินค้าถัดไป E02A011
   • สินค้าถัดไป E02A012
   • สินค้าถัดไป E08A020
   • สินค้าถัดไป E02A013
   • สินค้าถัดไป E02A014
   • สินค้าถัดไป D01A025
   • สินค้าถัดไป E07A018
   • สินค้าถัดไป E07A019
   • สินค้าถัดไป G05A010
   • สินค้าถัดไป E02A015
   • สินค้าถัดไป E02A041
   • สินค้าถัดไป E02A040
   • สินค้าถัดไป E08A074
   • สินค้าถัดไป E08A075
   • สินค้าถัดไป E08A076
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป G03A045
   • สินค้าถัดไป E08A069
   • สินค้าถัดไป E08A070
   • สินค้าถัดไป E08A072
   • สินค้าถัดไป E03A008
   • สินค้าถัดไป E08A066
   • สินค้าถัดไป E08A067
   • สินค้าถัดไป E08A071
   • สินค้าถัดไป E08A051
   • สินค้าถัดไป E08A049
   • สินค้าถัดไป E08A073
   • สินค้าถัดไป E08A047
   • สินค้าถัดไป E08A068
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือ 4 ฟุตครึ่ง และ5 ฟุต โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. บังโป๊ด้านข้าง-ด้านหน้าใช้ชิ้นเดียว มือจับผลิตจากอลูมิเนียมระบบ CENTRAL LOCK ใต้โต๊ะติดตั้งปุ่มปรับระดับตามพื้นที่การใช้งาน /ผลิต 3 สีคือสีเทา, สีครีม และพิเศษสีครีมอ่อน

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,400.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 09

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E02A047-1:โต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชักขากล่อง TY-TTD-45

  ขนาด 145.5W* 66.8D* 75H cm  มือจับผลิตจากอลูมิเนียมระบบ CENTRAL LOCK /ผลิต 3 สีคือสีเทา, สีครีม และพิเศษสีครีมอ่อน
  ราคา 6,400.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E02A047-2:โต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชักขากล่อง TY-TTD-50

  ขนาด 160.5W* 66.8D* 75H cm   มือจับผลิตจากอลูมิเนียมระบบ CENTRAL LOCK /ผลิต 3 สีคือสีเทา, สีครีม และพิเศษสีครีมอ่อน
  ราคา 6,572.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา