E06A022:กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 3, 3.5, 4, 4.5, 5 และ 6 ฟุต (จำหน่ายเฉพาะซื้อพร้อมโต๊ะทำงานเหล็ก)

E06A022
กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 3, 3.5, 4, 4.5, 5 และ 6 ฟุต (จำหน่ายเฉพาะซื้อพร้อมโต๊ะทำงานเหล็ก):<p>มี 5 ขนาด 3, 3.5, 4, 4.5, 5 และ 6 ฟุต / กระจกใส 2 หุน เจียรริมรอบ</p>
   • สินค้าถัดไป E06A007
   • สินค้าถัดไป E06A008
   • สินค้าถัดไป E02A049
   • สินค้าถัดไป E02A050
   • สินค้าถัดไป E02A051
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E31A050
   • สินค้าถัดไป E31A039
   • สินค้าถัดไป E28A106
   • สินค้าถัดไป E28A107
   • สินค้าถัดไป E28A104
   • สินค้าถัดไป E28A105
   • สินค้าถัดไป E28A102
   • สินค้าถัดไป E28A103
   • สินค้าถัดไป E28A101
   • สินค้าถัดไป E02A046
   • สินค้าถัดไป E30A018
   • สินค้าถัดไป E02A047
   • สินค้าถัดไป E22A017
   • สินค้าถัดไป E22A018
   • สินค้าถัดไป E22A003
   • สินค้าถัดไป E22A004
   • สินค้าถัดไป E22A009
   • สินค้าถัดไป E22A010
   • สินค้าถัดไป E22A005
   • สินค้าถัดไป E22A007
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E06A021
   • สินค้าถัดไป E07A051
   • สินค้าถัดไป E07A052
   • สินค้าถัดไป E22A006
   • สินค้าถัดไป E22A008
   • สินค้าถัดไป E06A013
   • สินค้าถัดไป E22A015
   • สินค้าถัดไป E22A014
   • สินค้าถัดไป E07A053
   • สินค้าถัดไป E22A011
   • สินค้าถัดไป E22A016
   • สินค้าถัดไป E07A035
   • สินค้าถัดไป E06A022
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 5 ขนาด 3, 3.5, 4, 4.5, 5 และ 6 ฟุต / กระจกใส 2 หุน เจียรริมรอบ

  ราคาเริ่มต้นที่: 764.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E06A022-1:กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 3 ฟุต (จำหน่ายเฉพาะซื้อพร้อมโต๊ะทำงานเหล็ก)

  ขนาด 6H mm  กระจกโต๊ะทำงาน 3 ฟุต
  ราคา 764.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E06A022-2:กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต (จำหน่ายเฉพาะซื้อพร้อมโต๊ะทำงานเหล็ก)

  ขนาด 6H mm  กระจกโต๊ะทำงาน 3.5 ฟุต
  ราคา 846.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E06A022-3:กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต (จำหน่ายเฉพาะซื้อพร้อมโต๊ะทำงานเหล็ก)

  ขนาด 6H mm  กระจกโต๊ะทำงาน 4 ฟุต
  ราคา 927.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E06A022-4:กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต (จำหน่ายเฉพาะซื้อพร้อมโต๊ะทำงานเหล็ก)

  ขนาด 6H mm  กระจกโต๊ะทำงาน 4.5 ฟุต
  ราคา 1,009.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E06A022-5:กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต (จำหน่ายเฉพาะซื้อพร้อมโต๊ะทำงานเหล็ก)

  ขนาด 6H mm  กระจกโต๊ะทำงาน 5 ฟุต
  ราคา 1,177.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E06A022-6:กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 6 ฟุต (จำหน่ายเฉพาะซื้อพร้อมโต๊ะทำงานเหล็ก)

  ขนาด 6H mm  กระจกโต๊ะทำงานเหล็ก 6 ฟุต
  ราคา 1,477.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา