ติดต่อสอบถาม

เก้าอี้เล็คเชอร์ 1 แบบตัวเดี่ยว เก้าอี้โรงเรียน ชุดโต๊ะกิจกรรม (Lecture chairs, Activity chairs)

NSB Office มีบริการเก้าอี้เล็คเชอร์ 4 กลุ่มตามผู้ใช้งาน

(1) เก้าอี้เล็คเชอร์สำหรับสำนักงานและโรงแรม (ตัวเก้าอี้จะมีลักษณะเหมือนเก้าอี้จัดเลี้ยงโดยเพิ่มแผ่นรองเขียน)
(2) เก้าอี้เล็คเชอร์สำหรับสำนักงานและสถานศึกษา (ตัวเก้าอี้จะมีลักษณะเหมือนเก้าอี้เอนกประสงค์ ที่นั่งโพลี่สีสัน หรือหุ้มเบาะ)
(3) เก้าอี้เล็คเชอร์ในลักษณะเก้าอี้แถว (ตัวเก้าอี้จะมีลักษณะเหมือนเก้าอี้แถวรอ ที่นั่งโพลี่สีสัน หรือหุ้มเบาะ)
(4) ชุดโต๊ะเก้าอี้และโต๊ะกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก (มีทั้งเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษา รายการสินค้าเรียงอยู่ในหน้าสุดท้ายค่ะ)

จำนวนรายการ 54 รายการ มี 76 รุ่นย่อย
1 
1