B07A049:เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

B07A049
เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p>ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู</p> เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p>ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู</p> เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p>ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู</p> เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p>ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู</p> เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p>ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู</p> เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p>ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู</p> เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p>ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู</p> เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม:<p>ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู</p>
   • สินค้าถัดไป B07A050
   • สินค้าถัดไป B07A003
   • สินค้าถัดไป B07A082
   • สินค้าถัดไป B07A030
   • สินค้าถัดไป B07A043
   • สินค้าถัดไป B07A087
   • สินค้าถัดไป B05A150
   • สินค้าถัดไป B07A073
   • สินค้าถัดไป B07A086
   • สินค้าถัดไป B07A083
   • สินค้าถัดไป B07A072
   • สินค้าถัดไป B07A064
   • สินค้าถัดไป B07A063
   • สินค้าถัดไป B07A077
   • สินค้าถัดไป B07A076
   • สินค้าถัดไป B07A047
   • สินค้าถัดไป B07A088
   • สินค้าถัดไป B07A062
   • สินค้าถัดไป B07A066
   • สินค้าถัดไป B07A089
   • สินค้าถัดไป B07A054
   • สินค้าถัดไป B07A055
   • สินค้าถัดไป B07A052
   • สินค้าถัดไป B07A053
   • สินค้าถัดไป B07A045
   • สินค้าถัดไป B07A044
   • สินค้าถัดไป B07A051
   • สินค้าถัดไป B07A084
   • สินค้าถัดไป B07A068
   • สินค้าถัดไป B07A085
   • สินค้าถัดไป B07A029
   • สินค้าถัดไป B07A061
   • สินค้าถัดไป B07A041
   • สินค้าถัดไป B07A042
   • สินค้าถัดไป B07A069
   • สินค้าถัดไป B07A090
   • สินค้าถัดไป B07A049
   • สินค้าถัดไป B07A081
   • สินค้าถัดไป B07A065
   • สินค้าถัดไป B07A031
   • สินค้าถัดไป B07A004
   • สินค้าถัดไป B07A005
   • สินค้าถัดไป B07A001
   • สินค้าถัดไป B07A021
   • สินค้าถัดไป B07A079
   • สินค้าถัดไป B07A071
   • สินค้าถัดไป B07A074
   • สินค้าถัดไป B07A078
   • สินค้าถัดไป B07A080
   • สินค้าถัดไป B07A067
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป B07A070
   • สินค้าถัดไป B07A075
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 52W*59D*82H cm. พนักพิงโพลี่ ที่นั่งโพลี่หุ้มเบาะ / ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,196.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ชาร์ตสีโพลี่ 09

   ราคา +0.00 บาท
  1. สีหนังเทียม 100

   ราคา +0.00 บาท
  2. สีผ้าเก้าอี้ 100

   ราคา +100.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  B07A049-1:เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ล้วน รุ่น C3616A ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 52W* 59D* 82H cm  พนักพิง-ที่นั่งโพลี่ล้วน/ ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู
  ปกติ 1,286 บาท เหลือ ราคา 1,196.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B07A049-2:เก้าอี้เลคเชอร์พิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ รุ่น C3616 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 52W* 59D* 82H cm  พนักพิงโพลี่ ที่นั่งหุ้มเบาะ/ ที่เขียนโฟเมก้าใหญ่ / ขาโครเมี่ยม ทันสมัย / โพลี่ผลิต 9 สีคือ สีเขียวตอง, สีครีม, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง, สีดำ, สีม่วง, สีฟ้า และสีชมพู
  ปกติ 1,371 บาท เหลือ ราคา 1,275.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา