B07A073:เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง

B07A073
เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p> เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p> เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p> เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p> เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p> เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p> เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p> เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p> เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง YT-F1 แผ่นรองเขียนใหญ่ 69 cm วางแขนได้สองข้าง:<p>ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า</p>
   • สินค้าถัดไป B07A050
   • สินค้าถัดไป B07A003
   • สินค้าถัดไป B07A082
   • สินค้าถัดไป B07A030
   • สินค้าถัดไป B07A043
   • สินค้าถัดไป B07A087
   • สินค้าถัดไป B05A150
   • สินค้าถัดไป B07A073
   • สินค้าถัดไป B07A086
   • สินค้าถัดไป B07A083
   • สินค้าถัดไป B07A072
   • สินค้าถัดไป B07A064
   • สินค้าถัดไป B07A063
   • สินค้าถัดไป B07A077
   • สินค้าถัดไป B07A076
   • สินค้าถัดไป B07A047
   • สินค้าถัดไป B07A088
   • สินค้าถัดไป B07A062
   • สินค้าถัดไป B07A066
   • สินค้าถัดไป B07A089
   • สินค้าถัดไป B07A054
   • สินค้าถัดไป B07A055
   • สินค้าถัดไป B07A052
   • สินค้าถัดไป B07A053
   • สินค้าถัดไป B07A045
   • สินค้าถัดไป B07A044
   • สินค้าถัดไป B07A051
   • สินค้าถัดไป B07A084
   • สินค้าถัดไป B07A068
   • สินค้าถัดไป B07A085
   • สินค้าถัดไป B07A029
   • สินค้าถัดไป B07A061
   • สินค้าถัดไป B07A041
   • สินค้าถัดไป B07A042
   • สินค้าถัดไป B07A069
   • สินค้าถัดไป B07A049
   • สินค้าถัดไป B07A081
   • สินค้าถัดไป B07A065
   • สินค้าถัดไป B07A031
   • สินค้าถัดไป B07A004
   • สินค้าถัดไป B07A005
   • สินค้าถัดไป B07A001
   • สินค้าถัดไป B07A021
   • สินค้าถัดไป B07A079
   • สินค้าถัดไป B07A071
   • สินค้าถัดไป B07A074
   • สินค้าถัดไป B07A078
   • สินค้าถัดไป B07A080
   • สินค้าถัดไป B07A067
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป B07A070
   • สินค้าถัดไป B07A075
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 69.4W*76.6D*77.4H cm. แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. วางแขนได้ทั้ง 2 ข้าง / โครงขาเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แผ่นเลคเชอร์ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด(Particle Board) หนา 16 มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี(PVC) สีดำ / ที่นั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ตะแกรงเหล็กชุบโครเมี่ยมสามาถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก. / มี 3 สีให้เลือกคือ สีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,722.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B07A073:เก้าอี้เลคเชอร์โพลี่ มีแตะแกรง รุ่น TY-FUTURE-1 โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 69.3W* 76.6D* 77.4H cm  แผ่นเลคเชอร์กว้างพิเศษยาว 69.4 cm. เปลือกโพลี่มี 3 สีให้เลือกคือสีฟ้า, สีแดง และสีน้ำเงินกรมท่า
  ราคา 1,722.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา