B07A004:เก้าอี้เลคเชอร์ ที่นั่งเบาะ หน้าโฟเมก้า CL-400 (ซ้อนเก็บได้)

B07A004
เก้าอี้เลคเชอร์ ที่นั่งเบาะ หน้าโฟเมก้า CL-400 (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำ และขาชุบโครเมี่ยม / ที่นั่งเบาะหนา ระบุสีได้ / แผ่นเลคเชอร์บุโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p> เก้าอี้เลคเชอร์ ที่นั่งเบาะ หน้าโฟเมก้า CL-400 (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำ และขาชุบโครเมี่ยม / ที่นั่งเบาะหนา ระบุสีได้ / แผ่นเลคเชอร์บุโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p> เก้าอี้เลคเชอร์ ที่นั่งเบาะ หน้าโฟเมก้า CL-400 (ซ้อนเก็บได้):<p>ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำ และขาชุบโครเมี่ยม / ที่นั่งเบาะหนา ระบุสีได้ / แผ่นเลคเชอร์บุโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p>
   • สินค้าถัดไป B07A003
   • สินค้าถัดไป B07A043
   • สินค้าถัดไป B07A030
   • สินค้าถัดไป B07A073
   • สินค้าถัดไป B07A064
   • สินค้าถัดไป B07A063
   • สินค้าถัดไป B07A077
   • สินค้าถัดไป B07A076
   • สินค้าถัดไป B07A049
   • สินค้าถัดไป B07A047
   • สินค้าถัดไป B07A062
   • สินค้าถัดไป B07A055
   • สินค้าถัดไป B07A066
   • สินค้าถัดไป B07A070
   • สินค้าถัดไป B07A052
   • สินค้าถัดไป B07A054
   • สินค้าถัดไป B07A050
   • สินค้าถัดไป B07A044
   • สินค้าถัดไป B07A045
   • สินค้าถัดไป B07A068
   • สินค้าถัดไป B07A065
   • สินค้าถัดไป B07A029
   • สินค้าถัดไป B07A072
   • สินค้าถัดไป B07A053
   • สินค้าถัดไป B07A051
   • สินค้าถัดไป B07A041
   • สินค้าถัดไป B07A042
   • สินค้าถัดไป B07A069
   • สินค้าถัดไป B07A061
   • สินค้าถัดไป B07A031
   • สินค้าถัดไป B07A004
   • สินค้าถัดไป B07A005
   • สินค้าถัดไป B07A001
   • สินค้าถัดไป B07A021
   • สินค้าถัดไป B07A071
   • สินค้าถัดไป B07A074
   • สินค้าถัดไป B07A067
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป B07A075
   • สินค้าถัดไป B07A082
   • สินค้าถัดไป B07A079
   • สินค้าถัดไป B05A150
   • สินค้าถัดไป B07A080
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป B07A081
   • สินค้าถัดไป B07A078
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำ และขาชุบโครเมี่ยม / ที่นั่งเบาะหนา ระบุสีได้ / แผ่นเลคเชอร์บุโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 776.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B07A004-2:เก้าอี้เลคเชอร์ CL-400/B ขาพ่นดำ

  ขนาด 50W* 70D* 86H cm  ขาพ่นดำ
  ราคา 776.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B07A004-1:เก้าอี้เลคเชอร์ CL-400/C ขาชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 50W* 70D* 86H cm  ขาชุบโครเมี่ยม
  ราคา 822.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา