ติดต่อสอบถาม

B07A003:เก้าอี้เลคเชอร์ เปลือกโพลี่ หน้าโฟเมก้า รุ่น CL-300 ขาเหล็ก (ซ้อนเก็บได้)

B07A003
เก้าอี้เลคเชอร์ เปลือกโพลี่ หน้าโฟเมก้า รุ่น CL-300 ขาเหล็ก (ซ้อนเก็บได้):<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">56<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">59<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">78<span>H</span> </span><span>cm.</span> ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำและขาชุบโครเมี่ยม / เปลือกโพลี่มี 2 แบบคือโพลี่เปลือกด้าน และเปลือกมัน / โพลี่เปลือกด้านผลิต 11 สีคือ สีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว / โพลี่เปลือกมันผลิต 3 สีคือ สีน้ำเงิน, สีแดง และสีฟ้า / แผ่นรองเขียนปิดโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p> เก้าอี้เลคเชอร์ เปลือกโพลี่ หน้าโฟเมก้า รุ่น CL-300 ขาเหล็ก (ซ้อนเก็บได้):<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">56<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">59<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">78<span>H</span> </span><span>cm.</span> ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำและขาชุบโครเมี่ยม / เปลือกโพลี่มี 2 แบบคือโพลี่เปลือกด้าน และเปลือกมัน / โพลี่เปลือกด้านผลิต 11 สีคือ สีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว / โพลี่เปลือกมันผลิต 3 สีคือ สีน้ำเงิน, สีแดง และสีฟ้า / แผ่นรองเขียนปิดโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p> เก้าอี้เลคเชอร์ เปลือกโพลี่ หน้าโฟเมก้า รุ่น CL-300 ขาเหล็ก (ซ้อนเก็บได้):<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">56<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">59<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">78<span>H</span> </span><span>cm.</span> ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำและขาชุบโครเมี่ยม / เปลือกโพลี่มี 2 แบบคือโพลี่เปลือกด้าน และเปลือกมัน / โพลี่เปลือกด้านผลิต 11 สีคือ สีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว / โพลี่เปลือกมันผลิต 3 สีคือ สีน้ำเงิน, สีแดง และสีฟ้า / แผ่นรองเขียนปิดโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p> เก้าอี้เลคเชอร์ เปลือกโพลี่ หน้าโฟเมก้า รุ่น CL-300 ขาเหล็ก (ซ้อนเก็บได้):<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">56<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">59<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">78<span>H</span> </span><span>cm.</span> ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำและขาชุบโครเมี่ยม / เปลือกโพลี่มี 2 แบบคือโพลี่เปลือกด้าน และเปลือกมัน / โพลี่เปลือกด้านผลิต 11 สีคือ สีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว / โพลี่เปลือกมันผลิต 3 สีคือ สีน้ำเงิน, สีแดง และสีฟ้า / แผ่นรองเขียนปิดโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p> เก้าอี้เลคเชอร์ เปลือกโพลี่ หน้าโฟเมก้า รุ่น CL-300 ขาเหล็ก (ซ้อนเก็บได้):<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">56<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">59<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">78<span>H</span> </span><span>cm.</span> ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำและขาชุบโครเมี่ยม / เปลือกโพลี่มี 2 แบบคือโพลี่เปลือกด้าน และเปลือกมัน / โพลี่เปลือกด้านผลิต 11 สีคือ สีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว / โพลี่เปลือกมันผลิต 3 สีคือ สีน้ำเงิน, สีแดง และสีฟ้า / แผ่นรองเขียนปิดโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p> เก้าอี้เลคเชอร์ เปลือกโพลี่ หน้าโฟเมก้า รุ่น CL-300 ขาเหล็ก (ซ้อนเก็บได้):<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">56<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">59<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">78<span>H</span> </span><span>cm.</span> ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำและขาชุบโครเมี่ยม / เปลือกโพลี่มี 2 แบบคือโพลี่เปลือกด้าน และเปลือกมัน / โพลี่เปลือกด้านผลิต 11 สีคือ สีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว / โพลี่เปลือกมันผลิต 3 สีคือ สีน้ำเงิน, สีแดง และสีฟ้า / แผ่นรองเขียนปิดโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p> เก้าอี้เลคเชอร์ เปลือกโพลี่ หน้าโฟเมก้า รุ่น CL-300 ขาเหล็ก (ซ้อนเก็บได้):<p>ขนาด <span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">56<span>W*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth">59<span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">78<span>H</span> </span><span>cm.</span> ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำและขาชุบโครเมี่ยม / เปลือกโพลี่มี 2 แบบคือโพลี่เปลือกด้าน และเปลือกมัน / โพลี่เปลือกด้านผลิต 11 สีคือ สีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว / โพลี่เปลือกมันผลิต 3 สีคือ สีน้ำเงิน, สีแดง และสีฟ้า / แผ่นรองเขียนปิดโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ</p>
   • สินค้าถัดไป B07A050
   • สินค้าถัดไป B07A003
   • สินค้าถัดไป B07A082
   • สินค้าถัดไป B07A030
   • สินค้าถัดไป B07A043
   • สินค้าถัดไป B07A087
   • สินค้าถัดไป B05A150
   • สินค้าถัดไป B07A073
   • สินค้าถัดไป B07A086
   • สินค้าถัดไป B07A083
   • สินค้าถัดไป B07A072
   • สินค้าถัดไป B07A064
   • สินค้าถัดไป B07A063
   • สินค้าถัดไป B07A077
   • สินค้าถัดไป B07A076
   • สินค้าถัดไป B07A047
   • สินค้าถัดไป B07A088
   • สินค้าถัดไป B07A062
   • สินค้าถัดไป B07A066
   • สินค้าถัดไป B07A089
   • สินค้าถัดไป B07A054
   • สินค้าถัดไป B07A055
   • สินค้าถัดไป B07A052
   • สินค้าถัดไป B07A053
   • สินค้าถัดไป B07A045
   • สินค้าถัดไป B07A044
   • สินค้าถัดไป B07A051
   • สินค้าถัดไป B07A084
   • สินค้าถัดไป B07A068
   • สินค้าถัดไป B07A085
   • สินค้าถัดไป B07A029
   • สินค้าถัดไป B07A061
   • สินค้าถัดไป B07A041
   • สินค้าถัดไป B07A042
   • สินค้าถัดไป B07A069
   • สินค้าถัดไป B07A090
   • สินค้าถัดไป B07A049
   • สินค้าถัดไป B07A081
   • สินค้าถัดไป B07A065
   • สินค้าถัดไป B07A031
   • สินค้าถัดไป B07A004
   • สินค้าถัดไป B07A005
   • สินค้าถัดไป B07A001
   • สินค้าถัดไป B07A021
   • สินค้าถัดไป B07A079
   • สินค้าถัดไป B07A071
   • สินค้าถัดไป B07A074
   • สินค้าถัดไป B07A078
   • สินค้าถัดไป B07A080
   • สินค้าถัดไป B07A067
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป B07A070
   • สินค้าถัดไป B07A075
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 56W* 59D* 78H cm. ผลิต 2 รุ่นคือ ขาพ่นดำและขาชุบโครเมี่ยม / เปลือกโพลี่มี 2 แบบคือโพลี่เปลือกด้าน และเปลือกมัน / โพลี่เปลือกด้านผลิต 11 สีคือ สีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว / โพลี่เปลือกมันผลิต 3 สีคือ สีน้ำเงิน, สีแดง และสีฟ้า / แผ่นรองเขียนปิดโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 775.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ชาร์ตสีโพลี่ 06

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  B07A003-2:เก้าอี้เล็คเชอร์ รุ่น CL-300/B ขาเหล็กพ่นดำ

  ขนาด 56W* 59D* 78H cm  ขาพ่นดำ / โพลี่ผลิต 11 สีคือสีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว
  ราคา 775.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B07A003-1:เก้าอี้เลคเชอร์ รุ่น CL-300/C ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ขนาด 56W* 59D* 78H cm  ขาชุบโครเมี่ยม / โพลี่ผลิต 11 สีคือสีน้ำตาลเข้ม, สีเหลือง, สีเทา, สีครีม, สีโอวัลติน, สีส้ม, สีแดง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า และสีเขียว
  ราคา 829.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา