เฟอร์นิเจอร์เหล็กสมาร์ทฟอร์ม SMARTFORM (SMARTFORM steel office furniture)

จำนวนรายการ 17 รายการ มี 29 รุ่นย่อย
1 

E18A008:ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม

ราคา 3,761.00 บาท

ขนาด 91.6W*45.8D*183H cm.ภายในช่องโล่ง 3 แผ่นรองชั้น / โครงเหล็กหนา 0.5 มม. /ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A014:ตู้เหล็ก 2 บานเปิดสีสัน มือจับชนิดบิด ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม

ราคา 3,890.00 บาท

ขนาด 91.6W*45.8D*183H cm.ภายในช่องโล่ง 3 แผ่นรองชั้น / โครงเหล็กหนา 0.5 มม. /ผลิต 4 สี คิอ สีแดง,สีน้ำเงิน,สีส้ม,สีเขียว

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A015:ตู้ล็อกเกอร์เหล็กสีสัน 18 ประตู ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม

ราคา 7,652.00 บาท

ขนาด 91.6W*45.7D*183H cm. หน้าบานมีกุญแจละสายยู โครงเหล็กหนา 0.5 มม. ภายในช่องโล่ง /ผลิต 2 สี คิอ สีน้ำเงิน,สีเขียว

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A002:ตู้บานเลื่อนทึบเตี้ย ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม กว้างขนาด 3 และ 4 ฟุต

เริ่มต้นที่ ราคา 2,551.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 3, 4 ฟุต / เลื่อนปิดเปิดง่ายขึ้นด้วยระบบลูกล้อล่างมาตรฐานญี่ปุ่น / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. / ผลิตสีเทากลางสลับเทาอ่อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A009:ตู้บานเลื่อนทึบเตี้ยสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม กว้างขนาด 3 และ 4 ฟุต

เริ่มต้นที่ ราคา 2,615.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 3, 4 ฟุต / เลื่อนปิดเปิดง่ายขึ้นด้วยระบบลูกล้อล่างมาตรฐานญี่ปุ่น / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. / ผลิต 4 สี คิอ สีแดง,สีเขียว,สีส้ม,สีน้ำเงิน

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A001:ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม กว้างขนาด 3 และ 4 ฟุต

เริ่มต้นที่ ราคา 2,678.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 3, 4 ฟุต / เลื่อนปิดเปิดง่ายขึ้นด้วยระบบลูกล้อล่างมาตรฐานญี่ปุ่น / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. / ผลิต 3 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทาสลับ

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A010:ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ยสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม กว้างขนาด 3 และ 4 ฟุต

เริ่มต้นที่ ราคา 2,742.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 3, 4 ฟุต / เลื่อนปิดเปิดง่ายขึ้นด้วยระบบลูกล้อล่างมาตรฐานญี่ปุ่น / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. / ผลิต 4 สี คิอ สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว,สีส้ม

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A003:ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน)

เริ่มต้นที่ ราคา 2,551.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3, 4 ฟุต / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม./ ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน **หมายเหตุ** ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A011:ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวนสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 2,3 และ 4ลิ้นชัก (รางลิ้นชัก 2 ตอน)

เริ่มต้นที่ ราคา 2,615.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 2,3 และ 4 ลิ้นชัก / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. / รางลูกปืนสเตนเลส 2 ตอน รองรับนำหนักได้มาก / ผลิต 4 สี คิอ สีแดง,สีน้ำเงิน,สีเขียว,สีส้ม **หมายเหตุ ลิ้นชักไม่มีระบบป้องกันการล้ม **

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A004:ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,806.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 10 ลิ้นชักและ 15 ลิ้นชัก/ โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 2 สี คิอ สีเทาเข้ม  สีเทากลางสลับเทาอ่อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A012:ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสีสัน ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม 10ลิ้นชักและ15 ลิ้นชัก

เริ่มต้นที่ ราคา 2,869.00 บาท

ผลิต 2 ขนาด คือ 10และ 15 ลิ้นชัก (ด้านในลิ้นชักสูง 7 cm วางกระดาษใหม่ได้ 650 แผ่น) / โครงตู้เหล็กหนา 0.5 มม. ผลิต 4 สี คิอ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีส้ม

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A007:ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 18 ประตู ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม

ราคา 7,524.00 บาท

ขนาด 91.6W*45.7D*183H cm. หน้าบานมีกุญแจละสายยู โครงเหล็กหนา 0.5 มม. ภายในช่องโล่ง /ผลิตสีเทากลางสลับเทาอ่อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A005:โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ฟุตครึ่งและ 4 ฟุต ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม

เริ่มต้นที่ ราคา 4,081.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 3 ฟุตครึ่ง และ4 ฟุต โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / ผลิตสีเทา(โอวันติน) 

ดูสินค้าทั้งหมด...

E18A013:โต๊ะทำงานเหล็กสีสัน 4 ฟุต ยี่ห้อ สมาร์ทฟอร์ม

เริ่มต้นที่ ราคา 4,208.00 บาท

ผลิต 2 ขนาด คือ 3 ฟุตครึ่งและ 4 ฟุต / โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มม. / ผลิต 4 สี คิอ สีแดง,สีน้ำเงิน,สีส้ม,สีเขียว

ดูสินค้าทั้งหมด...
1