E18A018:ตู้อเนกประสงค์ บานเลื่อนบนกระจก-ล่างทึบ พร้อม 2 ลิ้นชักกลาง

E18A018
ตู้อเนกประสงค์ บานเลื่อนบนกระจก-ล่างทึบ พร้อม 2 ลิ้นชักกลาง:<p>ขนาด 91W*46D*183H cm  ขนาดลิ้นชักกว้าง 43 ซม  ผลิต 2 สี คือสี ขาว/เขียวและขาว/ส้ม</p> ตู้อเนกประสงค์ บานเลื่อนบนกระจก-ล่างทึบ พร้อม 2 ลิ้นชักกลาง:<p>ขนาด 91W*46D*183H cm  ขนาดลิ้นชักกว้าง 43 ซม  ผลิต 2 สี คือสี ขาว/เขียวและขาว/ส้ม</p> ตู้อเนกประสงค์ บานเลื่อนบนกระจก-ล่างทึบ พร้อม 2 ลิ้นชักกลาง:<p>ขนาด 91W*46D*183H cm  ขนาดลิ้นชักกว้าง 43 ซม  ผลิต 2 สี คือสี ขาว/เขียวและขาว/ส้ม</p> ตู้อเนกประสงค์ บานเลื่อนบนกระจก-ล่างทึบ พร้อม 2 ลิ้นชักกลาง:<p>ขนาด 91W*46D*183H cm  ขนาดลิ้นชักกว้าง 43 ซม  ผลิต 2 สี คือสี ขาว/เขียวและขาว/ส้ม</p>
   • สินค้าถัดไป E18A008
   • สินค้าถัดไป E18A014
   • สินค้าถัดไป E08A051
   • สินค้าถัดไป E08A066
   • สินค้าถัดไป E08A067
   • สินค้าถัดไป E08A049
   • สินค้าถัดไป E18A018
   • สินค้าถัดไป E18A007
   • สินค้าถัดไป E18A015
   • สินค้าถัดไป E18A002
   • สินค้าถัดไป E18A009
   • สินค้าถัดไป E18A006
   • สินค้าถัดไป E18A001
   • สินค้าถัดไป E18A010
   • สินค้าถัดไป E18A003
   • สินค้าถัดไป E18A011
   • สินค้าถัดไป E18A004
   • สินค้าถัดไป E18A012
   • สินค้าถัดไป E18A016
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป E18A005
   • สินค้าถัดไป E18A013
   • สินค้าถัดไป E02A015
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 91W*46D*183H cm  ขนาดลิ้นชักกว้าง 43 ซม  ผลิต 2 สี คือสี ขาว/เขียวและขาว/ส้ม

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,725.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E18A018:ตู้อเนกประสงค์ บานเลื่อนบนกระจก-ล่างทึบ พร้อม 2 ลิ้นชักกลาง

  ขนาด 91W* 46D* 183H cm   ขนาดลิ้นชักกว้าง 43 ซม ผลิต 2 สี คือสี ขาว/เขียวและขาว/ส้ม
  ราคา 6,725.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา